Dubai

Dubai

FIRST MINUTE CENA

Termin 10.01.-15.01.2018.  590/640eur

6 dana, avion + takse + hotel + transferi + vodič 

Dubai je kao turistička destinacija postao pravi fenomen i ceo svet je ostavio u šoku. Mnoga popularna turistička mesta pokušavala su godinama da steknu reputaciju i izgrade potrebnu infrastrukturu kako bi privukla turiste, dok se turizam u Dubaiu rascvetao u vrlo kratkom vremenskom periodu. Koliko se grad brzo razvijao pokazuje i činjenica da je 1991. godine imao samo jednu visoku zgradu koja se nalazila na ivici pustinje dok danas ima preko 400 visokih zgrada.

Burdž El Arab je jedini hotel na svetu koji ima 7 zvezdica. Iako je jedan od najskupljih hotela, njegovi kapaciteti uvek skoro uvek su popunjeni. Smatra se da je za izgradnju uloženo 600 miliona dolara. Danas predstalja simbol grada. 

Burdž Kalifa je najviša gradjevina u čitavom svetu. Ukuona visina od dna do vrha tornja je 828 metara. Postoji podatak da je toranj Burž Kalifa tri puta viši od Ajfelovog Toranja. Osim toga, ova zgrada ima najviši naseljeni sprat, najveći broj spratova, liftove sa najdužom putanjom, najviši servisni lift i drugu najvišu opservatoriju. Dizajn ovog tornja inspirisan je Hymenocallisom, cvetom koji poseduje duge latice i koji se može videti u tropskim podnebljima. Sa vrha ove zgrade pruža se zadivljujući pogled na grad. Ispred Burdž Kalife napravljeno je ogromno veštačko jezero sa najvišom programiranom fontanom na svetu koja "pleše" na svakih petnaest minuta uz muziku i svetla, stvarajući tako neverovatne vodene oblike koji oduzimaju dah.

Turistima poseban doživljaj predstavlja pustinjski safari, koji uključuje odlazak u pustinju, uzbudljivu adrenalinsku vožnju pustinjskim dinama u džipu, gledanje zalaska sunca, potom odlazak u beduinski kamp na arapsku večeru, trbušni ples, jahanje kamila...

Palm Island je neverovatno veštačko ostrvo koje je fasciniralo ceo svet i pokazalo koliko daleko u realizaciji svojih ideja mogu da idu stručnjaci u Dubaiju. Milioni tona pustinjskog peska nasuti su na morsko dno da bi iz vode izronilo ostrvo u obliku palme. Danas je na njemu izgrađeno na stotine privatnih zgrada, kuća, hotela i restorana.

Prijave i informacije:

JUNGLE TRAVEL

Gospodar Jevremova 49, Beograd,

381 11 24 00 213

381 11 218 22 04

email: jungletravel@gmail.com

radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

 

JUNGLE TRAVEL NOVI SAD

Bulevar Oslobođenja 66, lokal 8, Novi Sad,

+381 21 3016689

email:jungletravelns@gmail.com

radnim danima 10-18h i subotom 10-14h

 

Dan 1. Dolazak putnika na aerodrom „Nikola Tesla“, najkasnije dva sata pre poletanja aviona. Grupna prijava za let i predaja prtljaga. Pasoške i carinske formalnosti. Transfer do izabranog hotela u Dubaiju. Smeštaj. Noćenje.

Dan 2.–5. Doručak. Boravak u izabranom hotelu. Mogućnost organizovanja mnogobrojnih fakultativnih izleta: poludnevno panoramsko razgledanje grada Dubaija; poludnevno panoramsko razgledanje grada Abu Dabija; odlazak u Yas akva park i Ferari World; pustinjski safari i vožnja po dinama na 4 x 4 kvad motorima; obilazak Burj Khalife-najveće zgrade na svetu. Mogućnost individualnih razgledanja i obilazaka: obilazak Palm Jumeirah-najvećeg veštačkog arhipelaga, u obliku palme, sa luksuznim vilama, hotelima i akva parkom; odlazak u šoping centre: Dubai Mall, Mall od The Emirates i dr. 4 noćenja.

Dan 6. DUBAI - BEOGRAD Transfer do aerodroma u Dubaiju. Grupna prijava za let i predaja prtljaga. Pasoške i carinske formalnosti. Dolazak u Beograd. Kraj putovanja.

Polazak:  10.01.2018.

U retkim slučajevima moguće je pomeranje datuma (dan-dva) u odnosu na planirane polaske. Nakon potvrđivanja grupe, potvrđuje se i datum polaska i povratka.

 

Termin: 10-15.01.2018.
Smeštaj: Ibis Deira City Centre 3*/Novotel Deira City Center 4*
First minute cena: 590eur/640eur
Regularna cena: 690eur/740eur

 

**Promo cena za termin 10.01.-15.01.2018. važi za prijave do 29.12.2017. Nakon tog datuma važi regularna cena.
 

***Aranžman je pravljen na bazi letova low cost kompanija, stoga je cena aranžmana podložna promenama u skladu sa promenom cene avio karte. Cena je garantovana nakon uplate avansa i izdavanja avio karata.

 

Uslovi plaćanja: Prilikom prijavljivanja plaća se 200 € u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, nakon formiranja grupe plaća se još 200 . Ostatak sume plaća se u agenciji u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, najkasnije 6 nedelja pred put. Mogućnost plaćanja preko računa i karticama Visa, Master, Maestro i Dina.


Prijavljivanje: Preporučujemo ranije prijave jer je broj mesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost za štampanje avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mesec dana pred put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.

 

Cena aranžmana obuhvata:

 • Povratnu avio kartu sa svim taksama na relaciji Beograd – Dubai – Beograd
 • Smeštaj u hotelima na bazi 5 noćenja sa doručkom, prema planu i programu puta (1/2 sobe)
 • Predstavnika na destinaciji
 • Sve transfere prema planu i programu puta
 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • Vizu za Dubai (95 €)
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji)
 • Fakultativne obilaske i ulaznice za lokalitete i kulturno-istorijske spomenike
 • Individualne troškove za vreme putovanja

 

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete često vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 09.10.2017.

Hotel Ibis Deira City Centre 3* - nudi elegantan smeštaj i nalazi se u poslovnoj četvrti Port Said, pored tržnog centra City Centre u Dubaiju. Besplatan bežični internet dostupan je u zajedničkim prostorijama. Sobe u hotelu Ibis Deira City Centre sadrže zidni flat-screen TV sa satelitskim kanalima. Uređene su u savremenom stilu i opremljene klima-uređajem i praktičnim radnim stolom. U hotelu Ibis Deira priprema se doručak na bazi švedskog stola sa neograničenom konzumacijom, koji obuhvata sveža peciva, izbor jaja i kafu dobijenu fer trgovinom. Elegantan internacionalni restoran raspolaže terasom, dok se u kafeu služe užine 24 sata dnevno. Hotel je smešten na oko 200 metara od 2 stanice metroa i na 5 minuta vožnje od Aerodroma Dubai. Do Svetskog trgovinskog centra, četvrti Bastakija i Muzeja u Dubaiju može se stići za manje od 15 minuta vožnje. 

Novotel Deira City Center 4* - Ovaj hotel je smešten preko puta vrhunskog tržnog centra City Centre Deira, koji obuhvata i zabavni centar za decu. Hotel predstavlja idealno polazište za obilaske gradskih znamenitosti kao što su Zlatni suk, Suk začina, Dubai Heritidž Vilidž i zaliv Dubai Krik. Smeštajni objekat poseduje fitnes centar i elegantan otvoreni bazen sa natkrivenim ležaljkama. Sve moderne sobe sadrže flat-screen TV-e, radni sto, tuš (bez kabine), odvojenu kadu i besplatan toaletni pribor. Sobe su opremljene i sefom. U restoranu Talà pripremaju se jela mediteranske kuhinje, dok se u sportskom baru Vertigo možete opustiti i gledati prenose sportskih događaja. Atraktivni i moderno uređeni bistro Domino nudi ležeran ambijent, otvorenu terasu i izbor popularnih internacionalnih jela. Od ovog hotela u srcu Dubaija lako se stiže metroom do svih turističkih i poslovnih odredišta u gradu. Stanica metroa Deira Siti Centar (Deira City Centre) udaljena je 3 minuta hoda. Hotel Novotel Deira povezan je linijama metroa sa Međunarodnim aerodromom Dubai, Svetskim trgovinskim centrom u Dubaiju, zdravstvenim centrom HealthCare City, tržnim centrom Dubai Mall i Burdž Kalifom. Na raspolaganju vam je redovna besplatna usluga prevoza do gradske plaže. Od hotela možete lako stići do Golf i jahting kluba Dubai Creek. Supermarket Carrefour ćete pronaći u tržnom centru City Centre Deira preko puta hotela. U blizini hotela nalaze se banke, menjačnice i džamija. Ova oblast je odlična za šoping, sa popularnim brendovima u blizini: H&M, Zara.

PRIJAVE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A

GOSPODAR JEVREMOVA 49, BEOGRAD

011/2400213, 011/4076257, fax: 011/3863841

e-mail adresa: jungletravel@gmail.com