Liban

Liban

Putovanje u Liban

07 dana – Bejrut – PROMO CENA 650eur  (uključene avio karte, sve takse, hotel, transferi)

Polazak: 13.10.2017, 20.10.2017, 01.03.2018.

 

Liban, mediteranska, planinska, neverovatna zemlja na Bliskom Istoku. Iako je okružuju pustinje, ova zemlja je oaza, što i drvo kedra na zastavi pokazuje, a i sam naziv, jer prevedeno sa aramejskog, liban znači belo, po snegovima istoimene planine.

Ove teritorije naseljavali su Feničani, o čemu svedoči hiljadugodičnje postojanje gradova kao što su Bejrut, Tir, Sidon.. Gradovi ljubičastog naroda danas se smatraju najstarijim gradovima na svetu

Bejrut, milionski grad, smešten između planina Liban i Sredozemnog mora, glavni je grad Libana. Naziv jednom od najstarijih gradova, čiji se počeci vezuju za petnaesti vek pre nove ere, dali su Feničani po bunarima i velikom bogatstvu vodom u to doba. Nazivaju ga i Pariz istoka, grad tradicije i modernog, mladih i provoda. Drugi naziv mu je i Grad Feniks jer je tokom svoje istorije bio rušen i obnavljan 7 puta. Kao centar zemlje, Bejrut će biti naša polazna tačka za istraživanje neverovatnog Libana, zemlje kedrova, pustinja i snežnih vrhova. 

Obilazak Bejruta podrazumeva obilazak Nacionalnog muzeja, Golubove stene, prirodnog čuda u sred mora, šetalište Kornis duž obale Mediterana, džamije, novi deo grada, ručak, uživanje u gužvi i zvucima Istoka.

Put nas vodi u antički Balbek, najčuveniji i najposećeniji lokalitet u Libanu u kojem se nalazi jedini hram na svetu koji je posvećen rimskom bogu Jupiteru. Balbek inače znači Grad sunca. Nakon Balbeka posećujemo vinariju Ksara i uživamo u degustaciji vina po kojima je i Liban poznat. Vinarija je osnovana polovinom devetnaestog veka i bićemo među 70.000 posetilaca koji je tokom godine posete. Poseta i mestu Anžar, sagrađenom u 8. veku od dinastije Umajad, na kome se sada nalaze ostaci palata, lukova, rezidencija.

Biblos je biblijski grad iz kojeg po predanju potiču graditelji Solomonovog hrama i gde je stvoreno prvo pismo. Za ovaj grad se većina istoričara slaže da je najstariji grad na svetu koji I dalje živi. Ovde ćemo obići antičke lokalitete, crkvu Svetog Jovana, grad i staru luku i šarene uličice. Posetićemo i pećinu Džeita koja se nalazila u finalu za jedno od novih svetskih čuda. Stara je više hiljada godina i smatra se jednom od najlepših na svetu a Vi ćete imati i priliku da se uverite u to!

Tir, grad čije ime znači kamen, bogat antičkim lokalitetima među kojima je i Rimski hipodrom koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a, turistička destinacija, velika luka i četvrti po veličini grad u Libanu.  Sidon je stari grad ribara i zamaka u kojem je prema predanju Isus pretvorio vodu u vino, što je bilo prvo veliko čudo. Nasmejano pleme Vas vodi na nezaboravno putovanje u Liban.

Prijave i informacije:

JUNGLE TRAVEL

Gospodar Jevremova 49, Beograd,

381 11 24 00 213

381 11 218 22 04

email: jungletravel@gmail.com

radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

 

JUNGLE TRAVEL NOVI SAD

 

BULEVAR OSLOBOĐENJA 66 lokal 8, NOVI SAD

021/3016689

e-mail adresa: jungletravelns@gmail.com

 

1. dan: Okupljanje grupe na aerodromu “Nikola Tesla” u Beogradu. Let za Bejrut sa presedanjem.

2. dan: Dolazak u Bejrut u ranim jutarnjim časovima. Transfer do hotela. Bejrut, prema legendi jedan od najstarijih gradova na Svetu, koji danas broji nešto više od milion stanovnika, biće naša polazna tačka za upoznavanje neverovatnog Libana, zemlje Mediterana, pustinje i čempresa. Fakultativni obilazak grada: Nacionalni muzej, Golubova stena, trg Etoal, šetalište Kornis, džamija, stari i novi deo grada. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan: Fakulativni izlet autobusom u Biblos. Na putu do Biblosa, posećujemo pećinu Džeita, koja se nalazila u finalu za jedno od novih sedam svetskih čuda. Stara je više hiljada godina i smatra se jednom od najlepših na svetu. Dolazak u Biblos, grad po kojem je Biblija dobila ime, I jedno od najstarijih naseljenih mesta na svetu. Obilazimo grad, antičke lokalitete, crkvu Svetog Jovana, staru luku… Slobodno vreme. Povratak u Bejrut. Noćenje.

4. dan: Fakultativni odlazak u dolinu Beka I poseta najčuvenijeg libanskog antičkog lokaliteta Balbeka. Posle obilaska hramova posvećenih Jupiteru, Bahusu I Veneri, odlazimo do najpoznatije libanske vinarije Ksara I degustiramo čuveno libansko vino. Nastavak putovanja i poseta mestu Anžar, sagrađenom u 8. veku od dinastije Umajad, na kome se sada nalaze ostaci palata, lukova, rezidencija. Povratak u Bejrut. Noćenje.

5. dan:Slobodan dan za uživanje u Bejrutu ili mogućnost fakultativnog obilaska doline Kadiša i treking kroz šumu kedrova do skrivenih manastira. Noćenje.

6. dan: Fakultativni izlet do feničanskih gradova Tir i Sidon. Upoznavanje sa antičkim gradovima i uživanje u duhu Bliskog Istoka.  Noćenje.

7. dan:  Let za Beograd sa presedanjem. Kraj putovanja.

 

 

* U retkim slučajevima moguće je pomeranje datuma (dan-dva) u odnosu na planirane polaske. Nakon potvrđivanja grupe, potvrđuje se i datum polaska i povratka.

Cena aranžmana:

Terminà

13.10.2017.

20.10.2017.

01.03.2018.

PROMO CENA*

650€

650€

690€

First minute cena

690€

690€

750€

Regularnacena

750€

750€

850€

**Promo cena za polazak 01.03.2018. važi za prvih pet mesta ili do popune mesta po promo ceni.

*First minute cene važe za prijave do 3 meseca pred put. Nakon tog datuma važe regularne cene.

 

Usloviplaćanja: Prilikom prijavljivanja plaća se 250 € u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, deo od 200€ se plaća inopartneru na samom putovanju, a ostatak sume plaća se u agenciji u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, najkasnije 6 nedelja pred put. Mogućnost plaćanja preko računa i karticama Visa, Master, Maestro i Dina.


Prijavljivanje: Preporučujemo ranije prijave jer je broj mesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost za štampanje avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Nakon uplate avansa odmah se aplicira za vizu i nakon dobijanja vize izdaju se avio karte. Nakon izdavanja avio karata nije moguće odustajanje od aranžmana.

 

Cenaaranžmanaobuhvata:

 • Avio kartu na relaciji Beograd –Bejrut - Beograd sa svim taksama
 • 6 Noćenja sa doručkom u hotelu u dvokrevetnim sobama sa sopstvenim kupatilom prema planu i programu puta
 • Sve transfere prema planu i programu putovanja
 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • Vizu za Liban (50usd)
 • Fakultativneizlete u ulaznice za kulturno-istorijske spomenike
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje
 • Individualne troškove za vreme trajanja aranžmana

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete često vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.
 • Vizu za Liban nije moguće dobiti ukoliko putnik u pasošu poseduje pečat Izraela. Osobe ženskog pola mlađe od 25god mogu putovati isključivo u pratnji jednog roditelja (uz saglasnost drugog roditelja), starijeg brata ili supružnika

Cenovnik br. 1 važi od 15.09.2017.

 

Hotel 4* se nalazi u blizini glavne šoping zone i ulice Hamra. Svaka soba poseduje kupatilo, TV, klimu i mini bar. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Bejrut je glavni i najveći grad Libana. Jedan od najstarijih gradova na svetu, smešten na obali Sredozemnog mora, prepoznatljiv po arhitekturi, šetalištima uz more, šarenim trgovima i čuvenoj Golubijoj steni.

 

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:

GOSPODAR JEVREMOVA 49, BEOGRAD, 011/2400213 i 011/2182204,

email: jungletravel@gmail.com

JUNGLE TRAVEL OGRANAK NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689,                      

 email: jungletravelns@gmail.com