Indija i Andamanska ostrva Nova godina

Indija i Andamanska ostrva Nova godina

Dočekajte Novu godinu na Andamanskim ostrvima!

Bengalor, Andamanska ostrva – Neil i Havelok, Čenai

13 dana - 1590 eur - avioni, takse, smeštaj, transferi

polazak: 26.12.2017.

Indija predstavlja pravi izazov i poslasticu za putnike sladokusce. Zemlja velikih kontrasta i razlika kao i velikog broja naroda, kultura, religija i izmešanih običaja koji su se hiljadama godina mešali, dali su ovoj zemlji posebnu emociju. Mi vas vodimo u srce Indije za Novu godinu. Ako je asocijacija za sever pustinja, prašina, Himalaji, Gang, onda će za jug biti šareni hramovi, guste džungle, vodopadi, fantastične plaže i divni i veseli ljudi kojima malo treba da bi blli srećni.

Krećemo od Bengalora - prestonicom high tech industrije i poznat je po svojim parkovima i noćnom životu. Obilazimo čuvenu Bengalor palatu koja izgledom podseća na čuveni engleski Vindsor dvorac. Nakon palate obilazimo još i letnju palatu Tipu Sultan poznatu kao “Mesto sreće”. Palata je poznata po velikim stubovima i svodovima od tikovine. Unutar palate se nalazi i muzej i hram posvećen Ganeši. Obićićemo još I čuveni hindu hram Bull (bik) prepoznatljiv po statui bika. 

Andamanska ostrva su zvezda ove ture. Apsolutno neistražena, zabačena u sred Indijskog okeana. Ostrva na kojima sunce izlazi u 3 ujutro, jer su u vremenskoj zoni Indije, a suštinski su blize Tajlandu i Mjanmaru. Ostrva gde žive endemske vrste i plemena koja održavaju stil života kao u kamenom dobu. Fantastične šume mangrove, netaknute plaže, ronjenje, odlične staze za treking, masaže, morski specijaliteti, i puno vremena za uživanje. Posete plemenima su zabranjene da bi se očuvao njihov stil zivota ali ostrva na koja idemo su i dalje simbol udaljenosti i ljudi koji žive na njima će nam preneti duh svojih predaka i izolovanih zajednica… Mali je broj ljudi koji posećuju ova ostrva mada se poslednjih desetak godina sve više komericijalizuju zbog svojih lepota i netaknute prirode. Mi ćemo naći mir, meditaciju, opuštanje i tropsku zimu. Nasmejano pleme Vas vodi na čarobno putovanje u Indiju i na Andamanska ostrva.

Prijave i informacije:

JUNGLE TRAVEL
Gospodar Jevremova 49, Beograd,
381 11 24 00 213
381 11 218 22 04
email: jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

JUNGLE TRAVEL NOVI SAD
Bulevar Oslobođenja 66, lokal 8, Novi Sad,
381 21 30 16 689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 10-18h i subotom 10-14h

Putnici iz ostalih gradova Srbije mogu se prijaviti putem e-mail adrese jungletravel@gmail.com

1.dan (26.12):Okupljanje na aerodromu “Nikola Tesla”. Let sa presedanjem do Bengalora.

2.dan (27.12): Dolazak u Bengalor. Transfer do smeštaja. Fakultativni obilazak grada. Bengalor smatraju prestonicom high tech industrije i poznat je po svojim parkovima i noćnom životu. Obilazimo čuvenu Bengalor palatu koja izgledom podseća na čuveni engleski Vindsor dvorac. Nakon palate obilazimo još i letnju palatu Tipu Sultan poznatu kao “Mesto sreće”. Palata je poznata po velikim stubovima i svodovima od tikovine. Unutar palate se nalazi i muzej i hram posvećen Ganeši. Obićićemo još I čuveni hindu hram Bull (bik) prepoznatljiv po statui bika. Nakon obilaska uživaćemo u jednom od najlepših parkova u Bengaloru, Kubon parku koji se nalazi u samom srcu grada. Noćenje.

3.dan (28.12):Transfer do aerodroma u Bengaloru i let za Port Bler, glavni grad Andamanskih i Nikobarskih ostrva. Obilazimo poznati Celular Jail i bazar.Noćenje.

04.-07.dan (29.12-01.01): Transfer do ostrva Havelok. Nastavljamo našu avanturu na najvećem ostrvu čiji broj stanovnika jedva prelazi 5000. Ostrvo je dobilo ime po britanskom generalu – Henriju Haveloku koji je služio u Indiji. Na ovom ostrvu posećujemo plažu koju je Times magazin proglasio za najbolju u Aziji 2004. godine, plažu gde ćemo imati prilike da idemo na snorkling sa slonovima, pecanje i istraživanje unutrašnjosti ostrva. SREĆNA NOVA GODINA.  3 noćenja.

07-10.dan (01-04.01):Transfer do ostrva Neil. Upoznajemo se bliže sa Andamanima – arhipelagom od 570 ostrva od kojih je naseljeno samo 36. Neobična i neistražena ostrva u kojima vreme kao da je stalo, a koja imaju predivnu i očuvanu prirodu i mir. Istražujemo plaže, ostrva i uživamo u malom delu raja... 3 noćenja.

10.dan (04.01): Transfer brodom od Neila do Port Blera. Noćenje.

11.dan (05.01): Let iz Port Blera do Čenaija. Transfer do smeštaja. Slobodno vreme za razgledanje grada koji nazivaju Detroitom Indije zbog automobilske industrije, i koji je glavni grad države Tamil Nadu, na obali Bengalskog zaliva. Slobodno vreme za individualne aktivnosti i kupovinu autentičnih indijskih suvenira. Noćenje.

12.dan (06.01): Slobodan dan za individualne aktivnosti i kupovinu autentičnih indijskih suvenira. Večernji transfer do aerodroma.

13.dan (07.01): Let nakon ponoći od Čenaija do Beograda sa presedanjem. Dolazak u Beograd. Kraj putovanja.

Polazak: 26.12.2017.

 

Termin ►

26.12.2017.

First minute cena:

1590 €

Regularna cena:

1690 €

*First minute cena važi za prijave do 01.09.2017. Nakon tog datuma važi regularna cena aranžmana. Broj mesta je ograničen.

 

Uslovi plaćanja: Prilikom prijavljivanja plaća se 400 € u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, a 300€ u evrima se plaća inopartneru na samom putovanju, a ostatak sume plaća se u agenciji, u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, a najkasnije 6 nedelja pred put. Mogućnost plaćanja preko računa i karticama Visa, Master, Maestro i Dina.

 

Prijavljivanje: Preporučujemo ranije prijave jer je broj mesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost od štampanja avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mesec dana pred put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.

 

Aranžman obuhvata:

 • Avio kartu Beograd – Bengalor, Čenai – Beograd sa svim taksama
 • Lokalne avio karte prema planu i programu putovanja Bengalor– Port Bler -Čenai, sa svim taksama
 • Smeštaj na bazi noćenja u 1/2 sobama u gesthausima
 • Transfere prema planu i programu puta
 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta


Aranžmanneobuhvata:

 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno – istorijske spomenike
 • Vizu za Indiju (50$)
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje
 • Individualne troškove putnika za vreme putovanja

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencia ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropskaputovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete često vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

 

CENOVNIK BR. 1 VAŽI OD 09.06.2017.

 

Gesthaus (Guesthouse) je smeštajni objekat za ljude kojima nije potreban poseban komfor. Sobe su uglavnom manje prostrane, sa dva ili tri kreveta i sopstvenim kupatilom. Usluga je na bazi noćenja.

Bengalor (Bangalore) je glavni grad indijske pokrajine Karnaka. Smatraju ga jednim od najrazvijenijih gradova i prestonicom high tech indrustrije i noćnog života. Treći je po veličini grad u Indiji.

Andamanska ostrva su arhipelag oko 570 ostrva koja se nalaze u Bengalskom zalivu i Andamanskom moru i pripadaju Indiji. Prilično su neistražena i nepoznata i upravo zbog očuvane prirode i kulture predstavljaju pravu retkost u svetu.

 

Prijavljivanje u prostorijama JungleTravel-a

Gospodar Jevremova 49, Beograd, 011/2400213 i 011/2182204

Jungle Travel Ogranak Novi Sad, Bulevar Oslobodjenja 66, local 8, 021/4722604