Kina i Severna Koreja

Kina i Severna Koreja

Samo sa nasmejanim plemenom! Avanturu koju zaista nikada niste očekivali!

Kina i Severna Koreja 2017

10 dana, 1900EUR avio+takse+transferi+smeštaj+organizovana tura po Severnoj Koreji

Peking i Pjongjang

Polazak: 09.08.2017.

Upoznajemo najstariju civilizaciju na svetu - Kinu, a dragulj ture ostavljamo za sam kraj - ni manje ni više nego jedna i jedina Severna Koreja. Šetamo Kineskim zidom, obilazimo Zabranjeni grad, Nebeski hram, Ptičje gnezdo, Letnju palatu kraljice Ci Ši...Zabranjeni grad se nalazi na Tijenamen trgu u Pekingu. Skoro 500 godina služio je kao rezidencija kineskim carevima i kasnije kao ceremonijalni i politički centar kineske vlade. Danas je pretvoren u muzej i godišnje ga poseti preko 8 miliona ljudi.

Kineski zid je po nekim procenama dug oko 5000 kilometara, visine između 5 i 10 metara, a širina mu je tako projektovana da četiri konjanika mogu uporedo jahati. Gradile su ga mnoge carske porodice i konstantno produžavale. Danas predstavlja najprepoznatljiviji spomenik Kine, a deo Kineskog zida kod Badalinga godišnje poseti preko dva miliona turista.

Ne ostavljamo ni jedan kutak zemlje neistražen, a Severna Koreja je još jedan u nizu projekta koji ćemo zajedno ostvariti. Krećemo na put otvorenog uma i čistih misli ka novom i nepoznatom. Idemo u trodnevnu avanturu Severnom Korejom, od nepreglednih prirodnih predela do Dana oslobođenja! Obilazimo Mansudae park i ukazujemo poštovanje predsedniku Kim II Sungu i vođi Kim Jong II. Nakon toga obilazimo i Koreanski muzej rata gde ćemo videćemo jedini američki mornarički brod koji su severnokorejske snage zaposele još 1968. godine.

Obilazimo glavni trg Pjongjanga. Nakon vožnje metroom dolazimo do najveće Trijumfalne kapije na svetu podignute u čast pobede nad Japanom. Vraćamo se na trg Kim II Sung i uživamo u proslavi Dana oslobođenja. Studenti univerziteta u čast Nacionalnog dana imaju veliki ples na trgu. Večeramo sa lokalnim stanovništvom i igramo bilijar u starim klubovima. Upijamo što više možemo kako bi nam Severna Koreja ostala u najboljem sećanju. Smešteni smo u jedinom hotelu u Pjogjangu koji je namenjen za strance. Prepuštamo se potpuno novom iskustvu i zaboravljamo na strah, jer je sa nasmejanim plemenom sve moguće.

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:

GOSPODAR JEVREMOVA 49, BEOGRAD, 011/2400213 i 011/2182204,

email: jungletravel@gmail.com

JUNGLE TRAVEL OGRANAK NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689,                                   

email: jungletravelns@gmail.com

01.dan (09.08): Okupljanje na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Let do Pekinga sa presedanjem.

02.dan (10.08): Dolazak u Peking, transfer do smeštaja. Slobodno vreme. Noćenje.

03.dan (11.08): Rano ujutru krećemo u celodnevni fakultativni obilazak glavnog grada Narodne Republike Kine. Grad ima 7 miliona stanovnika i od 13. veka je pripadao Mongolskom carstvu. Obilazimo trg Tjenamen - prostor u srcu Pekinga sa Mauzolejom osnivača kineske Komunističke partije Mao Ce Dunga i veličanstvenim mermernim lavovima; Zabranjeni grad – ogromni kompleks carskih palata i budističkih hramova; grobnice Minga. Uveče idemo u neki od lokalnih restorana na preukusnu kinesku klopu. Noćenje.

04.dan (12.08): Fakultativni izlet do Letnje Palate i Kineskog zida u Badalingu. Letnja Palata je nekadašnja carska rezidencija, a danas najveći nacionalni park u Kini, površine 270 hektara. Letnji dvorac potice iz 17. veka, a više puta je dogradjivan. Poslednji put za vreme carice Ci Ši, kada je iskopano veštačko jezero, a po nalogu carice i brod na obali jezera koji nikada nije zaplovio jer je izgradjen od mermera. Dogradnje koje su izvršene za vreme ove carice ubrajaju se u vrhunska dostignuća kineske arhitekture I gradjevinarstva. Nastavljamo put do Kineskog yida u Badalingu. Kineski zid se proteže u pravcu istok-zapad u dužini od 5000 kilometara. Visina zida iznosi 10 metara, a širina mu je projektovana tako da četiri konjanika mogu uporedo jahati na njemu. Uživamo u pogledu sa zida, slušamo priče, kupujemo originalne kineske suvenire od porculana, svilu, slike i divimo se ovoj neobičnoj zemlji, ljudima i kulturi. Povratak u smeštaj. Noćenje.

05.dan (13.08): Slobodno vreme. U popodnevim satima transfer do železničke stanice i ukrcavanje u voz za Dandong, grad na granici sa Severnom Korejom. Noćna vožnja.

06.dan (14.08): Dolazak u jutarnjim satima u Dandong, kratak predah i ukrcavanje u voz za Pjongjang. Uživamo u predelima Severne Koreje i maštamo o novoj avanturi koja nas očekuje. Dolazak u Pjongjang u popodnevnim satima. Kratka tura kroz grad i stop na trgu Kim II Sung. Smeštaj u hotel. Večera.Noćenje.

07.dan (15.08): Dan oslobođenja! Obilazimo Mansudae park i ukazujemo poštovanje predsedniku Kim II Sungu i vođi Kim Jong II. Nakon toga obilazimo i Koreanski muzej rata i videćemo još i jedini američki mornarički brod koji su severnokorejske snage zaposele 1968. godine. Nakon ručka idemo na centralni trg Pjongjanga. Nakon vožnje metroom dolazak do najveće Trijumfalne kapije na svetu podignute u čast pobede nad Japanom. Povratak na trg Kim II Sung i uživanje u proslavi Dana oslobođenja. Studenti univerziteta u čast Nacionalnog dana imaju veliki ples na trgu. Večera i uživanje u vatrometu sa lokalnim stanovništvom. Odlazak u Diplomatski klub na karaoke, piće i bilijar. Povratak u hotel. Noćenje.

08.dan (16.08): Rano ustajanje i transfer do železničke stanice. Dnevna vožnja do Dandonga. Kratak predah u Dandongu i ukrcavanje u večernji voz za Peking. Sabiramo utiske nakon neverovatne posete. Noćna vožnja.

09.dan (17.08): Dolazak u Peking u jutarnjim satima i transfer do smeštaja. Slobodno vreme. Fakultativni odlazak u večernjim satima na Šaoling kung fu šou. Noćenje.

10.dan (18.08): Transfer do aerodroma i let sa presedanjem do Beograda. Kraj putovanja. 

Polazak: 09.08.2017.

* U retkim slučajevima moguće je pomeranje datuma (dan-dva) u odnosu na planirani polazak. Nakon potvrđivanja grupe, potvrđuje se i datum polaska i povratka.

Termin 09.08.2017.
Promo cena: 1900€
First minute cena: 1990€
Regularna cena: 2190€

*Promo cena važi za prva 3 prijavljena putnika.

**First minute cenavaži za prijave do 10.05.2016. Nakon tog datuma važi regularna cena aranžmana.

 

Uslovi plaćanja: Prilikom prijavljivanja plaća se  100€ u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, nakon formiranja grupe uplaćuje se još 1000€, 400€ u evrima se plaća inopartneru na samom putovanju, a ostatak sume plaća se u agenciji u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, najkasnije 8 nedelja pred put. Mogućnost plaćanja preko računa i karticama Visa, Master, Maestro i Dina.

 

Prijavljivanje: Preporučujemo ranije prijave jer je broj mesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost od štampanja avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije 8 nedelja pred put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.

 

Aranžman obuhvata:

-Avio kartu Beograd –Peking-Beograd sa svim taksama

-Voznu kartu Peking-Dandong-Peking, Dandong-Pjongjang-Dandong

-Sve transfere po planu i programu puta

-Noćenja prema planu i programu u hostelu u ½ sobama u Pekingu

-Turu u Severnoj Koreji sa ulaznicama, noćenjem u Youth hotelu i obrocima po itinereru

-Kompletnu organizaciju i vođenje puta

 

Aranžman ne obuhvata:

-Vizu za Severnu Koreju (65eur)

-Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike

-Međunarodno zdravstveno osiguranje

-Individualne troškove za vreme putovanja

 

Napomene:
Opšte napomene:

·         Organizatorputovanja je JUNGLE TRAVEL salicencom OTP 266/2010.

·         Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu.

·         Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

·         Zasveinformacije date usmenimputemagencijanesnosiodgovornost.

·         PotpisnikUgovora o putovanjuilipredstavnikgrupeputnikaobavezan je da sveputnikeupoznasaugovorenimprogramomputovanja, uslovimaplaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.

·         Putnici su dužni da dvadanapredputproveretačnovreme i mesto polaskagrupe.

·         Putnik je dužan da se samupoznasapravilimaponašanjazemlje u kojuputuje i da poštujevažećezakonskecarinskepropise.

·         U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.

·         Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.

·         Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.

·         U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.

·         Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatomprevoza, putnikprihvatasve gore navedeno, bez prava naprigovor i žalbu.

·         Aranžman je rađennabaziodminumum 10 putnikazadalekaputovanja i 50 putnikazaevropskaputovanja.

·         U slučajunedovoljnogbrojaputnikazarelizacijuaranžmanailidrugihobjektivnihokolnosti, organizatorputovanjaobaveštavaputnike o otkazuaranžmananajkasnije 10 dana pre datumapolaskazadalekaputovanja i 5 dana pre datumapolaskazaevropskaputovanja.

·         Kodaranžmanakojiuključujuprevozavionom, nakonkupovineaviokaratanemoguće je refundiranjeistih i u tomslučajuvažeusloviaviokompanija.

·         Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.

·         Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.

·         Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.

·         Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.

·         Agencijazadržava pravo odabiraprevoznogsredstvazatransfere i vršiih do smeštajaukoliko je tofizičkimoguće.

·         Organizatorputovanjazadržava pravo korekcijeugovorene cene pre početkaputovanjausledpromene u kursurazmenevaluteilipromene u tarifamaprevoznika i u zakonompredviđenimslučajevima.

·         Zasveponuđeneilidostupneopcionedoplate u vezisaplanom i programom puta ilismeštajem, potrebno je izjasniti se prilikomprijavezaputovanje.

·         Ukolikonekiputniksamodluči da promenideo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tomputnikuobezbedi transfer/ranijiilikasnijicheck in ilicheckout u smeštaj/drugačijanoćenja u smeštajima, odonogašto je predviđenoplanom i programom puta.

·         Prilikomprijavepotrebno je dostavitikopijupasoša/podatkepasošasakojimćeputnikputovatinasamoputovanje. Obavezno je da putnikproveritrajanje i ispravnostputnogdokumenta, kao i brojslobodnihstranicapotrebnihzaputovanje.

·         Zaovajaranžmanprimenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjenisa YUTA standardom.

Napomene u vezisasmeštajem:

·         Organizatorputovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporedaposobama, u skladusastrukturom soba smeštajnogobjekta; ukolikopostojimogućnost, agencija se trudi da izađe u susretželjamaputnika (molimo Vas zarazumevanje, budući da je ovo putovanjezamišljenokao dobra zabava i avantura).

·         U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.

·         Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

·         Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

·         Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.

·         U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.

·         Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.

·         Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

·         Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.

·         Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

·         Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.

·         Fakultativne izlete često vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.

·         Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.

Napomene u vezi sa vizama:

·         Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.

·         Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.

·         Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.

·         Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.

·         Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.

·         U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 16.03.2017.

Peking (Beijing) - glavni grad najmnogoljudnijedržavenasvetu. Glavni je kulturni, politički i prosvetnicentarzemlje.Grad bogatekraljevskeprošlosti, aristokratskihhramova, parkova i palata.

Pjongjang (Pyongyang) -glavni i najveći grad DemokratskeNarodneRepublikeKoreje.Nalazi se naTaedongreci.

Hostel - je smeštajnikapacitetnamenjen pre svegamladimljudima, i svimonimakojimakomfornijenaprvommestu. Gostima je naraspolaganjuloker, wi fi internet, recepcija. Usluga je nabazinoćenja.

 

PRIJAVE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A

GOSPODAR JEVREMOVA 49, BEOGRAD

011/2400213, 011/4076257, fax: 011/3863841;

Email: jungletravel@gmail.com