Malezija AKCIJA

Malezija AKCIJA

MALEZIJA AKCIJA

Kuala Lumpur i ostrvo Langkawi

10 dana, avio+takse+smeštaj+transferi+vodič 950EUR

Polazak: 02.11.2017.

Kuala Lumpur ili "nečisti grad" kako ga je nazvao Žan Kokto je moderan, automatizovan i čist. Soliteri, svetske banke, trgovački lanci. Petronas kule, šoping, Park ptica, Muzej leptira, Muzej islamske kulture i čuvena Batu cave - pećina u kojoj se nalazi hindu hram. Kuala Lumpur je grad koji je u prethodnoj deceniji prerastao od malog i nerazvijenog južnoazijskog grada u džungli do metropole nezamislivih razmera. Grad u kome se podjednako mešaju kuture, religije i uticaji Kineza, Hindusa i Malaja.

Napuštamo gradsku vrevu Kuala Lumpura i odlazimo na Langkawi ostrvo, najveće ostrvo u istoimenom arhipelagu koga sačinjava 104 ostrva u Andamanskom moru. Ostrva pripadaju državi Kedah koja naleže na Tajlandsku granicu. Ostrvo na kome smo smešteni ima samo 65 000 stanovnika i celokupno ostrvo se nalazi u duty free zoni i predstavlja pravi mali šoping raj. Naš boravak na ovom predivnom malezijskom ostrvu koristimo za istraživanje skrivenih plaža i uvala, obilazak prelepih Nacionalnih parkova i vodopada.

Langkawi ostrvo je dobilo ime po malezijskom nazivu za orla crvenkasto smeđe boje koji je i zaštitni znak ovog ostrva. Između ostalog, simbol orla se svuda pojavljuje i njegovo monumentalno zdanje se nalazi i na glavnom trgu u gradu Kuahu. Obilazimo i Al-Hanu džamiju i Langkawi Crystal fabriku poznatog malezijskog kristala i učimo nešto više o ovoj kulturi. Slobodno vreme koristimo za obilazak Taman Lagendu, folklornog tematskog parka baziranog na pričama herojskih džinova, mitskih bića i princeza.

Obilazimo nacionalne parkove, vodopade, prirodu koja oduzima dah ali i odlazimo u jedan od najraznovrsnijih akvarijuma punim egzotičnih pomorskih vrsta. Punimo baterije pred polazak za Beograd, idemo na poznatu žičaru i most koji se nalazi na međi izmežu dva planinska vrha. Fakultativni zipline, obilazak okolnih ostrva i uživanje u rajskom ostrvu...

 

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:

GOSPODAR JEVREMOVA 49, BEOGRAD, 011/2400213 i 011/2182204,

email: jungletravel@gmail.com

JUNGLE TRAVEL OGRANAK NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689,                                   

email: jungletravelns@gmail.com

1. dan (02.11.2017): Polazak iz Beograda sa aerodroma „Nikola Tesla“. Priče o egzotičnom krajevima i smeškanje dok čekamo naš let. Idemo na Istok u susret Suncu.  Let do Kuala Lumpura sa presedanjem.

2. dan (03.11.2017): Dolazak u Kuala Lumpur, transfer do smeštaja. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan (04.11.2017): Kuala Lumpur je grad koji je u prethodnoj deceniji prerastao od malog i nerazvijenog južnoazijskog grada u džungli do metropole nezamislivih razmera. Grad u kome se podjednako mešaju kuture, religije i uticaji Kineza, Hindusa i Malaja. Fakultativni obilazak Batu Cave - pećina u kojoj se nalazi hindu hram, Nacionalni trg, Spomenik nezavisnosti, Kraljevska palata, Nacionalna dzamija... Fakultativni obilazak grada. Obilazak kineske četvrti i čuvenih kula Petronas Tower, najviših zgrada bliznakinja na svetu. Slobodno veče za istraživanje noćnih marketa i neverovatnih restorana u kojima se mešaju ukusi Indije, Kine, Tajlanda i samih Malaja. Noćenje.

4. dan (05.11.2017): Napuštanje smeštaja i slobodno vreme do leta za Langkawi ostrvo. Langkawi ostrvo, najveće ostrvo u istoimenom arhipelagu koji čini 104 ostrva i nalazi se na samo 30 kilometara od severozapadne obale Malezije. Slobodno vreme za fakultativno razgledanje grada Kuaha, Dataran Lang – Trg orla koji je dobio naziv po posebnoj vrsti smeđeg orla koji živi u nacionalnom parku i trg na kome se nalazi monumentalni spomenik ovoj veličanstvenoj ptici. Posmatramo neverovatnu panoramu uplovljavanja brodova i trajekta u luku. Obilazimo i Al Hana dzamiju i upoznajemo se sa ovim neverovatnim ostrvom. Istražujemo markete i restorane i uživamo u živopisnoj kulturi. Noćenje.

5.-8 dan (06.11.2017- 09.11.2017): Dani posvećeni uživanju na ostrvu. Iznajmljujemo skutere i obilazimo ostrvo u potrazi za najlepšim plažama ostrva od samo 65 000 stanovnika, mestu neverovatne prirode, vodopada, nacionalnih parkova i barova. Fakultativno odlazimo na poznatu žičaru i most koji se nalazi na međi između dva planinska vrha. Fakultativan obilazak okolnih ostrva, odlazak na zipline i poznati akvarijum Underwater world koji sadrži više egzotičnih vrsta riba i pomorskog života. Dane koristimo za odmor na ovom predivnom malezijskom ostrvu i punimo baterije pred polazak za Beograd. 4 Noćenja.

09. dan (10.11.2017): Napuštanje smeštaja i transfer do aerodroma. Let za Kuala Lumpur. Transfer do aerodroma i let za Beograd sa presedanjem i dužim čekanjem.

10. dan (11.11.2017): Dolazak u Beograd. Kraj putovanja.

Polasci:     02.11.2017.

 

Termin à

02.11.2017.

PROMO CENA*

950 €

Regularna cena

990

*Promo cena važi za prijave do 01.07. 2017. ili do popune mesta  po promo tarifama avio kompanije. Cena je garantovana nakon uplate avansa i izdavanja avio karata.

 

Uslovi plaćanja: Sve uplate vrše se isključivo u dinarskoj protivrednosti po prodajenom kursu Vojvođanske na dan uplate i to: prilikom prijavljivanja plaća se 550€. Preostali deo plaća se najkasnije 6 nedelja pred put. Postoji opcija da se iznos od najviše 200€ plati najkasnije do 15 dana pred put u dinarskoj protivvrednosti. Mogućnost plaćanja preko računa i karticama Visa, Master, Maestro i Dina.

Prijavljivanje: Preporučujemo ranije prijave jer je broj mesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost od štampanja avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mesec dana pred put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.

 

Cena aranžmana obuhvata:

 • Avio kartu na relaciji Beograd – Kuala Lumpur – Beograd sa svim taksama
 • Avio kartu na relaciji Kuala Lumpur – Langkawi – Kuala Lumpur sa svim taksama
 • Sve transfere prema planu i programu puta
 • Noćenja prema planu i programu puta u hotelima sa 3* po lokalnoj kategorizaciji (1/2 sobe)
 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta

 

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji)
 • Individualne troškove nastale za vreme trajanja aranžmana
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike
 • Troškove vađenja vize za Maleziju (10eur u dinarskoj protivvrednosti)

 

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete često vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 24.02.2017.

 

Hotel (3*)  je smeštajni objekat koji raspolaže 1/2 i 1/3 sobama. Sve sobe su klimatizovane i poseduju TWC. Usluga je na bazi noćenja. Imena hotela biće potvrđena po formiranju grupe, a najkasnije nedelju dana pred put.

  

Kuala Lumpur je prestonica Malezije I jedan od vodecih ekonomskih centara u Aziji. Ima oko million I po stanovnika. U ovoj metropili se susrecu brojne kulture: u gradu postoje dzamije, crkve, kineske pagode I hindu hramovi. Grad je poznat I po modernoj arhitekturi pogotovo u bankarskoj četvrti.

 

Langkawi ostrvo, najveće ostrvo u istoimenom arhipelagu koji čini 104 ostrva i nalazi se na samo 30 kilometara od severozapadne obale Malezije.

 

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:

GOSPODAR JEVREMOVA 49, BEOGRAD, 011/2400213 i 011/2182204,

email: jungletravel@gmail.com

JUNGLE TRAVEL OGRANAK NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689,

email: jungletravelns@gmail.com