Berlin Avio

Berlin Avio

Putovanje u Berlin
4 dana, avio+takse+transferi+smeštaj+vodič

ULTRA FIRST MUNUTE CENA DO 01.11. 289EUR
NAKON 01.11. CENA SE POVEĆAVA NA 340EUR

Period putovanja: 15.02-18.02.2018.

Berlin, grad urbane mlade populacije, grad grafita i skvotova, kolevka elektronske muzike gde žurke nastaju na najčudnijim mestima… Krećemo iz Fridrihšajna kroz ulice pune neobičnih klubova, nailazimo na “Cassiopeia”, “Suicide Circus”, pa pređemo reku “Watergate”, “Visionare” i onda se uputimo ka Aleksandarplacu do “Tresor”-a. Ujutru, nakon nezaboravne noći, obilazimo centar grada- Mitte, Ostrvo muzeja sa veličanstvenim Pergamonom i katedralom (Berliner Dom), aveniju Pod lipama (Unter den Linden), Brandenburšu kapiju, pak Tiengarten, Muzej holokausta, nekadašnji granični prelaz između Istočne i Zapadne Nemačke - Checkpoint Charlie, Sony zgradu – simbol moderne arhitekture, Zoo vrt sa okolinom - inspiracijom za kultni roman “Mi deca sa stranice Zoo”.

Berlin je po posećenosti treći grad EU, jedini grad na svetu sa tri aktivne operske kuće, grad sa oko 150 pozorišta, sa Ostrvom muzeja pod zaštitom UNESCO-a, sa oko 1700 mostova (više nego u Veneciji) i oko 180km vodenih puteva, Televizijskim tornjem - najvišom građevinom u Nemačkoj i najvećoj železničkom stanicom u Evropi!

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 10-18h i subotom 10-14h

*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

Dan 1 (15.02.2018): Polazak iz Beograda i transfer do aerodroma u Nišu. Čekiranje za let do Berlina. Dolazak u Berlin i transfer gradskim prevozom do smeštaja. Slobodno vreme. Berlin, grad urbane mlade populacije, grad grafita i skvotova, kolevka elektronske muzike gde žurke nastaju na najčudnijim mestima… Grad kontrasta, ali i jedinstva, grad opuštenosti i tolerancije . Noćenje.

Dan 2 (16.02.2018): Fakultativni obilazak grada: Aleksandarplac, TV toranj, Mite, Ostrvo muzeja, Berliner Dom, Bulevar po lipama - “Unter den Linden”, Brandenburška kapija, čuveni parlament Reichstag, Tiergarten, Siegessäule, Potsdamerplac, spomenik Holokausta, “Check-point-Charlie”…. Slobodno vreme. Uveče izlazimo u provod u neki od mnogobrojnih berlinskih klubova. Noćenje.

Dan 3 (17.02.2018): Fakultativni izlet u Potsdam, grad na reci Hafel, sa serijom poveznih jezera, drugu prestonicu pruskih kraljeva, sa  palatom San Sousi u rokoko stilu (po ugledu na Versaj). Povratak u Berlin. Slobodno vreme. Izlazak u klub i provod do jutarnjih sati. Noćenje.

Dan 4 (18.02.2018): Nakon check out-a napuštanje smeštaja i odlazak gradskim prevozom na aerodrom i čekiranje za let za Niš. Transfer iz Niša za Beograd. Dolazak u Beograd u poslepodnevnim časovima. Kraj putovanja.

Polazak: 15.02.2018.

Termin 15.02.2018.  
  Sa zajedničkim kupatilom Sa kupatilom u sobi
First minute cena do 01.11: 289€ 299€
Regularna cena: 340€ 350€


**First minute cena važi za prijave do 01.11.2018. ili do popune mesta. Nakon tog datuma važi regularna cena aranžmana.

***Aranžman je pravljen na bazi letova low cost kompanija, stoga je cena aranžmana podložna promenama u skladu sa promenom cene aviokarte. Cena je garantovana nakon uplate avansa i izdavanja avio karata.

Uslovi plaćanja: Prilikom prijave plaća se avans u iznosu od 150€ u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, a ostatak sume plaća se u agenciji u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, najkasnije 6 nedelja pred put. Mogućnost plaćanja preko računa i karticama Visa, Master, Maestro i Dina.

Prijavljivanje: Preporučujemo ranije prijave jer je broj mesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost za štampanje avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa.

Cena aranžmana obuhvata:

 • Avio karte sa svim taksama na relacijama: Niš – Berlin – Niš
 • Ručni prtljag do 10kg dimenzija 50x40x20cm
 • Transfere prema planu i programu putovanja iz Beograda do i od aerodroma u Nišu
 • 3 noćenja u hostelu u Berlinu u 1/2 sobama (sa kupatilom u sobi ili sa zajedničkim kupatilom, u zavisnosti od izabranog programa)
 • Turističku taksu za sve dane u Berlinu
 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji najkasnije do pet dana pred put)

***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice

 • Fakultativne izlete i ulaznice i ulaznice u kulturno-istorijske spomenike
 • Individualne troškove putnika za vreme putovanja
 • Doplatu za dodatni prtljag do 20kg – 50eur za sve letove
 • Transfere prema planu i programu putovanja sa aerodroma do i od hostela u Berlinu

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete često vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 18.09.2017.

Berlin je najveći i glavni grad Nemačke. Smešten je na rekama Špreji i Hafel na severoistoku Nemačke. Najveći utisak koji se stekne prilikom posete Berlinu je veliki diskontinuitet, koji reflektuje komplikovanu istoriju Nemačke u XX veku. Nekadašnja granica Istočne i Zapadne Evrope, danas veliki liberalni kulturni megalopolis u kome je prosek godina stanovnika 35. Od 1949. do 1990. Berlin je bio podeljen na Istočni Berlin i Zapadni Berlin, a danas je jedna od tri države u Nemačkoj koja je ujedno i grad.

OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA:

Hostel je smeštajni kapacitet koji raspolaže 1/2 sobama. Usluga je na bazi noćenja. U zavisnosti od izabrane opcije, kupatilo je zajedničko ili se nalazi u sobi. Tačan naziv smeštaja biće objavljen nakon formiranja grupe. Smeštaj će biti na području šireg centra ili u centru Berlina.
 

PRIJAVE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A
GOSPODAR JEVREMOVA 49, BEOGRAD
011/2400213, 011/4076257, fax: 011/3863841
e-mail adresa: jungletravel@gmail.com

Potsdam: Veliki grad na reci Hafel i glavni grad pokrajine Brandenburg. Nekadašnja prestonica pruskih kraljeva i nemačkih kajzera danas je poznata turistička destinacija sa serijom poveznih jezera i palatom San Sousi u rokoko stilu koja je građena po ugledu na čuveni Versaj.