Kanarska ostrva

Kanarska ostrva

KANARSKA OSTRVA - TENERIFE

10 dana, 790EUR* avio+takse+transferi+smeštaj+vodič

*Aranžman je pravljen na bazi letova low cost kompanija, stoga je cena aranžmana podložna promenama u skladu sa promenom cene avio karte. Cena je garantovana nakon uplate avansa i izdavanja avio karata.

Polazak: 12.09.2017.

Kanarska ostrva su ostrva u Atlanstkom okeanu koje se nalaze 104 kilometara zapadno od Rta Hubi u južnom Maroku, i zajedno čine jednu autonomnu pokrajinu Španije. Čini ih 12 ostrva i ostrvca sa najvećim rastojanjem od 600 kilometara. Sedam ostrva je naseljeno: Tenerife, Fuerteventura, Gran Kanarija, Lanzarote, La Palma, Gomera i Jero. Na ovih sedam ostrva živi oko 1,5 miliona stanovnika, nenaseljena ostrva su vulkanskog i planinskog porekla sa brojnim kraterima, a posebno na ostrvu Tenerife.

Kanarski krateri spadaju među najveće na svetu. Na ostrvu Tenerife se nalazi i najviši vrh Španije Piko de Teide. Severne obale su izgrađene od crnog, sivog, crvenog i belog peska, dok su bele plaže na istočnim ostrvima nastale taloženjem peska iz Sahare. 

Tenerife - često se naziva ostrvom sreće zbog lepote prirode, blage klime koja vlada tokom cele godine ali i bescarinske zone. Tenerife se takođe ponose i najvišim liticama u Evropi gde su čak 600 metara visoke i svedok su nastanka udruženih snaga vulkana i okeana. Razne vrste delfina, pilot kitovi ali i karakteristično zmajevo drvo  su simboli ove španske egzotike. Zmajevo drvo koje inače uspeva još jedino i u Makroneziji interesantno je jer je jedino drvo na svetu sa biljim sokom u crvenoj boji i sa obzirom na to da sporo raste potrebno je mnogo godina da bi dobilo svoju raskoš.

Fakultativno idemo na izlet do Nacionalnog parka Teide koji je pod zaštitom UNESCO-a. Poznat je kao najviši vrh u Španije 3718m. Vrh je čitave godine pokriven snegom, a samo značenje ostrva Tenerife u prevodu znači “bela planina”. Tu je i neaktivni vulkan, treći po veličini na svetu. Uživamo u prirodi i predelima ovog čarobnog ostrva. Odlazimo na nalazište sa piramidama Guimar, zanimljivim po teorijama nastanka gde vlada verovanje da su piramide napravili poljoprivrednici da bi raščistili teren dok drugi veruju da su one tu još pre španskih osvajanja. 

Prijave i informacije:

JUNGLE TRAVEL

Gospodar Jevremova 49, Beograd,

381 11 24 00 213

381 11 218 22 04

email: jungletravel@gmail.com

radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

 

JUNGLE TRAVEL NOVI SAD

Ise Bajića 6/1 Novi Sad,

381 21 47 22 604

email:jungletravelns@gmail.com

radnim danima 11-18h i subotom 10-14h

 

1. dan (12.09):Polazak iz Beograda i transfer do aerodroma u Temišvaru. Vožnja do Temišvara sa usputnom pauzom radi regulisanja carinskih formalnosti. Čekiranje za let do Milana u jutarnjim časovima. Dolazak u Milano i transfer do smeštaja u blizini aerodroma Bergamo. Slobodno vreme za razgledanje Milana. Noćenje.

2. dan (13.09): Let do Tenerifa. Dolazak na „ostrvo sreće” u popodnevnim časovima. Transfer do hotela koji se nalazi u gradiću Playa de las Americas na samom jugu ostrva. Noćenje.

3. dan(14.09): Slobodno vreme i uživanje na plaži Las Vistas. Izlazak u neki od noćnih barova i uživanje u koktelima i živoj muzici. Noćenje.

4. dan(15.09): Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do jednog od najvećih i najboljih akva parkova na ostrvu, Siam parka. Park poseduje mnoštvo bazena, mirnih i onih sa veštačkim talasima, tobogana kao i kafića i barova. Noćenje.

5. dan (16.09): Fakultativni izlet do Nacionalnog parkaTeidekoji je pod zaštitom UNESCO-a. Poznat jekao najviši vrhu Španije 3718m. Vrh je čitave godine pokriven snegom, a samo značenje ostrva Tenerife u prevodu znači “bela planina”. Tu je i neaktivni vulkan, treći po veličini na svetu. Uživanje u prirodi i predelima ovog čarobnog ostrva. Noćenje.

6. dan (17.09): Slobodan dan za odmor i sunčanje na nekoj od okolnih plaža. Za aktivne mogućnost organizovanja paraglajding, nekog od vodenih sportova ili odlazak u Loro akva park poznat po svojim predstavama sa delfinima, kitovima, fokama. Noćenje.

7. dan (18.09): Fakultativni odlazak na nalazište sa piramidama Guimar, zanimljivim po teorijama nastanka. Neki veruju da su piramide napravili poljoprivrednici da bi raščistili teren dok drugi veruju da su one tu još pre španskih osvajanja. Dan nastavljamo šetnjom kroz glavni grad Santa Kruz. Slobodno vreme u Santa Kruzu. Povratak u Las Americas. Noćenje.

8.dan (19.09): Slobodan dan na plaži uz koktele ili mogućnost obilaska Los Gigantes venaca planina koje podsećaju na planine koje su iznikle iz okeana. Stajemo kod malog mesta Masca i put nastavljamo do tipičnog španskog sela La Orotava. Slobodno vreme. Povratak u Las Americas. Noćenje.

9. dan (20.09): Jutarnje kupanje na plaži ili bazenu, transfer do aerodroma u popodnevnim časovima i čekiranje za let do Milana. Dolazak u Milano i presedanje na drugi let za Temišvar.

10. dan (21.09): Let iz Milana do Temišvara. Dolazak u Temišvar. Transfer do Beograda. Vožnja do Beograda sa usputnom pauzom radi regulisanja carinskih formalnosti. Dolazak u Beograd. Kraj putovanja.

 

Polazak: 12.09.2017.

* U retkim slučajevima moguće je pomeranje datuma (dan-dva) u odnosu na planirane polaske. Nakon potvrđivanja grupe, potvrđuje se i datum polaska i povratka.

 

Cena aranžmana:

Terminà

12.09.2017.

First minute cena

790eur

Regularnacena

890eur

**First minute cena važi za prijave do 01.06. ili do popune mesta

 

*** Aranžman je pravljen na bazi letova low cost kompanija, stoga je cena aranžmana podložna promenama u skladu sa promenom cene avio karte. Cena je garantovana nakon uplate avansa i izdavanja avio karata.

Prilikom prijave plaća se avans u iznosu od 300 eur u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate. Ostatak je moguće plaćati na rate najkasnije do 12.08.

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Avio karte sa svim taksama na relacijma: Temišvar – Milano - Temišvar, Milano – Tenerife - Milano
 • Ručni prtljag do 10kg dimenzija 50x40x20cm
 • Transfere premaplanu i programu putovanja do i od aerodroma
 • 1 noćenje u hotelu u Milanu (u okolini aerodroma Bergamo ili na putu do centra) u 1/2 i 1/3 sobama
 • 7 noćenja u hotelu 3* u Playa de las Americas
 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Fakultativne izlete i ulaznice u kulturno - istorijskespomenike
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje
 • Individualne troškove putnika za vreme putovanja
 • Doplatu da dodatni prtljag do 15kg – 90eur ukupno za sve letove ili za 20kg – 120eur ukupno za sve letove
 • Doručak – mogućnost doplate doručka - 10eur po osobi po danu

 

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencia ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropskaputovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete često vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 30.03.2017.

Kanarska ostva ili Kanaričin arhipelag od 7 ostrva smeštenih u Atlantskom okeanu. Otkrivena su u 14.veku I imena dobila po psima canis koji su nastanjivali ostrva pre otkrića. Ostva pripadaju Španiji.

Tenerife je najveće I najpopularnije ostrvo od 7 Kanarskih ostrva. Glavni grad je Santa Kruz, a ostrvo svake godine poseti preko 5 miliona turista.  Ostrvo je poznato po blagoj klimi I temperature retko padaju ispod 20c, a zbog takve klime obiluje bogatom vegetacijom i prelepim predelima.

 

Playa de las Americas je prestonica zabave naTenerifima sa mnoštvom barova, kafića I klubova.Nalazi se na južnom delu ostrva. Izgrađeno je šezdesetih godina I privlači mlade turiste zbog vodenih aktivnosti I peščanih plaza.

 

Udalla park hotel 3* se nalazi na 400m ili 5 min hoda od plaže Las Vistas i u blizini se nalazi mnoštvo restorana i prodavnica. Studiji su dvokrevetni, a imaju i mali dnevni boravak sa sofom, kuhinju sa frižiderom, terasu i kupatilo. Hotel poseduje bazen. Internet se dodatno doplaćuje 5eur po danu, kao I doručak 10eur po osobi po danu.

 

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:

GOSPODAR JEVREMOVA 49, BEOGRAD, 011/2400213 i 011/2182204,

email: jungletravel@gmail.com

JUNGLE TRAVEL OGRANAK NOVI SAD,

BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689,                                   

email: jungletravelns@gmail.com