Madrid Avio

Madrid Avio

Putovanje u Madrid
5 dana, avio+takse+transferi+smeštaj+vodič

ULTRA FIRST MUNUTE CENA DO 27.12. : 1/2 Sobe sa zajedničkim kupatilom 390EUR/ 1/2 Sobe sa sopstvenim kupatilom 450EUR 
NAKON 27.12. CENA SE POVEĆAVA NA : 
1/2 Sobe sa zajedničkim kupatilom 420EUR/ 1/2 Sobe sa sopstvenim kupatilom 480EUR

Period putovanja: 11.04-15.04.2018.

Madrid je glavni grad Španije i veliki turistički centar. Osim što je najveći grad u zemlji, sa preko 3 miliona stanovnika, treći je po veličini grad Evropske Unije. Smešten je na reci Manzanares. Smatraju ga jednom od najlepših prestonica u Evropi. U gradu se nalazi čuvena kraljevska palata ali i najpoznatiji muzeji u svetu! Grad umetnosti, opuštene atmosfere, mladih, muzeja šunke, tapasa, sangrije i piva!

Uživanje u Retiro parku, u umetnosti muzeja Prado i Muzeja kraljice Sofije, u veličanstvenosti Kraljevske palate. Tu su i brojni trgovi, spomenik Servantesu, glavna ulica Gran Via, železnička stanica Atocha. Šunka i pivo na glavnom trgu Puerta del Sol, šoping u okolnim ulicama, glamur na Plaza Mayor. Ljubitelji fudbala, ne propustite stadione Santjago Bernabeu i Visente Kalderon!

Planiran je i fakultativni izlet u Toledo – grad izuzetne lepote i velike istorijske važnosti, pa i ne čudi što se nalazi na UNESCO-voj listi Svetske Baštine. U ovom gradiću su se vekovima preplitali uticaju kultura koje su sa sobom donosili hrišćani, muslimani i jevreji pa mu otuda dolazi i neverovatna lepota. Toledo je dugo bio prestonica Španije a danas je jedno od najpopularnijih turističkih centara na Iberijskom poluostrvu.

 

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 10-18h i subotom 10-14h

*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

 

 

 

 

 

Dan 1 (11.04.2018):Polazak iz Beograda i transfer do aerodroma u Budimpešti. Čekiranje za let do Madrida. Dolazak u Madrid u kasnim večernjim časovima i transfer  do smeštaja. Madrid, glavni grad Španije, grad trgova, parkova, nasmejanih i opuštenih ljudi kao i muzeja od velike važnosti za kulturu sveta! Grad kraljeva čiji su simboli medved, Servantes, kraljevska palata i naravno muzeji šunke i sangrija. Noćenje.

Dan 2(12.04.2018): Fakultativni obilazak grada: Retiro Park, Puerta del Sol - centar grada i noćnog života španske prestonice, Trg Sibeles, Glavni trg (Plaza Mayor), Gran Via, Kraljevska palata, spomenik Servantesu. Slobodno vreme. Noćenje.

Dan 3 (13.04.2018): Fakultativni izlet u Toledo – grad izuzetne lepote i velike istorijske važnosti, pa i ne čudi što se nalazi na UNESCO-voj listi Svetske Baštine. U ovom gradiću su se vekovima preplitali uticaju kultura koje su sa sobom donosili hrišćani, muslimani i jevreji pa mu otuda dolazi i neverovatna lepota. Toledo je dugo bio prestonica Španije a danas je jedno od najpopularnijih turističkih centara na Iberijskom poluostrvu. Povratak u Madrid. Noćenje.

Dan 4 (14.04.2018): Slobodan dan u Madridu a preporuka je da ga iskoristite obilazeći muzej Prado i muzej Kraljice Sofije u kojem se čuva čuvena Pikasova “Gernica”. Nakon toga možete se opuštati u najvećem i najlepšem parku u gradu, parku Retiro. Slobodno vreme. Noćenje.

Dan 5 (15.04.2018): Check out i napuštanje smeštaja. Transfer do aerodroma i čekiranje za let do Budimpešte. Transfer od Budimpešte do Beograda. Dolazak u Beograd u večernjim časovima.

 

Polazak: 11.04-15.04.2018 

Termin

11.04-15.04.2018

 

Sa zajedničkim kupatilom

Sa kupatilom u sobi

First minute cena do 25.12:

390€

420€

Regularna cena:

450€

480€

**First minute cena važi za prijave do 27.12.2018. ili do popune mesta. Nakon tog datuma važi regularna cena aranžmana.

***Aranžman je pravljen na bazi letova low cost kompanija, stoga je cena aranžmana podložna promenama u skladu sa promenom cene aviokarte. Cena je garantovana nakon uplate avansa i izdavanja avio karata.

Uslovi plaćanja: Prilikom prijave plaća se avans u iznosu od 250€ u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, a ostatak sume plaća se u agenciji u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, najkasnije 6 nedelja pred put. Mogućnost plaćanja preko računa i karticama Visa, Master, Maestro i Dina.

Prijavljivanje: Preporučujemo ranije prijave jer je broj mesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost za štampanje avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa.

Cena aranžmana obuhvata:

 • Avio karte sa svim taksama na relacijama: Temišvar – Madrid – Temišvar
 • Ručni prtljag do 10kg dimenzija 55x40x20cm
 • Transfere prema planu i programu putovanja iz Beograda do i od aerodroma u Budimpešti
 • 4 noćenja u budget guest house hotelu u Madridu u 1/2 sobama 
 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji najkasnije do pet dana pred put)

***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice

 • Fakultativne izlete i ulaznice i ulaznice u kulturno-istorijske spomenike
 • Individualne troškove putnika za vreme putovanja
 • Doplatu za dodatni prtljag do 20kg – 60eur za sve letove
 • Transfere prema planu i programu putovanja sa aerodroma do i od budget hotela u Madridu

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete često vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 05.12.2017.

Madrid je glavni grad Španije i veliki turistički centar. Osim što je najveći grad u zemlji, sa preko 3 miliona stanovnika, treći je po veličini grad Evropske Unije. Smešten je na reci Manzanares. Smatraju ga jednom od najlepših prestonica u Evropi. U gradu se nalazi čuvena kraljevska palata ali i najpoznatiji muzeji u svetu! Grad umetnosti, opuštene atmosfere, mladih, muzeja šunke, tapasa, sangrije i piva!

OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA:

Budget guest house hotel  je smeštajni kapacitet koji raspolaže 1/2 sobama. Usluga je na bazi noćenja. Sobe su sa sopstevnim ili zajedničkim kupatilom. Tačan naziv smeštaja biće objavljen nakon formiranja grupe.Smeštaj će biti na području šireg centra Madrida.

 

PRIJAVE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A
GOSPODAR JEVREMOVA 49, BEOGRAD
011/2400213, 011/4076257, fax: 011/3863841
e-mail adresa: jungletravel@gmail.com

 

 

Toledo: grad izuzetne lepote i velike istorijske važnosti, pa i ne čudi što se nalazi na UNESCO-voj listi Svetske Baštine. U ovom gradiću su se vekovima preplitali uticaju kultura koje su sa sobom donosili hrišćani, muslimani i jevreji pa mu otuda dolazi i neverovatna lepota. Toledo je dugo bio prestonica Španije a danas je jedno od najpopularnijih turističkih centara na Iberijskom poluostrvu.