Madrid Avio

Madrid Avio

Putovanje u Madrid
7 dana, avio+takse+transferi+smeštaj+vodič

ULTRA FIRST MUNUTE CENA DO 01.11. 429EUR
NAKON 01.11. CENA SE POVEĆAVA NA 479EUR

Period putovanja: 23.03-29.03.2018.

Madrid je glavni grad Španije i veliki turistički centar. Osim što je najveći grad u zemlji, sa preko 3 miliona stanovnika, treći je po veličini grad Evropske Unije. Smešten je na reci Manzanares. Smatraju ga jednom od najlepših prestonica u Evropi. U gradu se nalazi čuvena kraljevska palata ali i najpoznatiji muzeji u svetu! Grad umetnosti, opuštene atmosfere, mladih, muzeja šunke, tapasa, sangrije i piva!

Uživanje u Retiro parku, u umetnosti muzeja Prado i Muzeja kraljice Sofije, u veličanstvenosti Kraljevske palate. Tu su i brojni trgovi, spomenik Servantesu, glavna ulica Gran Via, železnička stanica Atocha. Šunka i pivo na glavnom trgu Puerta del Sol, šoping u okolnim ulicama, glamur na Plaza Mayor. Ljubitelji fudbala, ne propustite stadione Santjago Bernabeu i Visente Kalderon!

Planiran je i fakultativni izlet u Toledo – grad izuzetne lepote i velike istorijske važnosti, pa i ne čudi što se nalazi na UNESCO-voj listi Svetske Baštine. U ovom gradiću su se vekovima preplitali uticaju kultura koje su sa sobom donosili hrišćani, muslimani i jevreji pa mu otuda dolazi i neverovatna lepota. Toledo je dugo bio prestonica Španije a danas je jedno od najpopularnijih turističkih centara na Iberijskom poluostrvu.

Osim Toleda planiran je i fakultativni odlazak u San Lorenzo de El Escorial. Ovaj gradić je dugo bio rezidencija španskih kraljevskih porodica i mesto iz kojeg se upravljalo tokom 16. veka kada je ova kraljevina bila na vrhuncu moći. Ovde se nalazi čuveni manastir koji je zajedno sa kompleksom koji ga okružuje zaštićen od strane UNESCO-a.

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 10-18h i subotom 10-14h

*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

 

 

 

 

 

Dan 1 (23.03.2018): Polazak iz Beograda i transfer do aerodroma u Temišvaru. Čekiranje za let do Madrida. Dolazak u Madrid u večernjim časovima i transfer gradskim prevozom do smeštaja. Slobodno vreme. Madrid, glavni grad Španije, grad trgova, parkova, nasmejanih i opuštenih ljudi kao i muzeja od velike važnosti za kulturu sveta! Grad kraljeva čiji su simboli medved, Servantes, kraljevska palata i naravno muzeji šunke i sangrija. Noćenje.

Dan 2 (24.03.2018): Fakultativni obilazak grada: Retiro Park, Puerta del Sol - centar grada i noćnog života španske prestonice, Trg Sibeles, Glavni trg (Plaza Mayor), Gran Via, Kraljevska palata, spomenik Servantesu. Slobodno vreme. Noćenje.

Dan 3 (25.03.2018): Mogućnost fakultativnog odlaska u San Lorenzo de El Escorial – gradić koji se nalazi nekih 45 kilometara od Madrida. Ovaj gradić je dugo vio rezidencija španskih kraljevskih porodica i mesto iz kojeg se upravljalo tokom 16. veka kada je ova kraljevina bila na vrhuncu moći. Ovde se nalazi čuveni manastir koji je zajedno sa kompleksom koji ga okružuje zaštićen od strane UNESCO-a. Povratak u Madrid. Noćenje.

Dan 4 (26.03.2018): Slobodan dan u Madridu a preporuka je da ga iskoristite obilazeći muzej Prado i muzej Kraljice Sofije u kojem se čuva čuvena Pikasova “Gernica”. Nakon toga možete se opuštati u najvećem i najlepšem parku u gradu, parku Retiro. Slobodno vreme. Noćenje.

Dan 5 (27.03.2018): Fakultativni izlet u Toledo – grad izuzetne lepote i velike istorijske važnosti, pa i ne čudi što se nalazi na UNESCO-voj listi Svetske Baštine. U ovom gradiću su se vekovima preplitali uticaju kultura koje su sa sobom donosili hrišćani, muslimani i jevreji pa mu otuda dolazi i neverovatna lepota. Toledo je dugo bio prestonica Španije a danas je jedno od najpopularnijih turističkih centara na Iberijskom poluostrvu. Povratak u Madrid. Noćenje.

Dan 6 (28.03.2018): Nakon check out-a napuštanje smeštaja. Slobodan dan za još malo uživanja i opuštanja u glavnom gradu Španije. U popodnevnim časovima odlazak gradskim prevozom na aerodrom i čekiranje za let za Temišvar.

Dan 7 (29.03.2018): Sletanje na aerodrom u Temišvar posle ponoći i transfer do Beograda. Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj putovanja.

Polazak: 23.03.2018.

Termin 23.03.2018.
First minute cena do 01.11: 429€
Regularna cena: 479€


**First minute cena važi za prijave do 01.11.2018. ili do popune mesta. Nakon tog datuma važi regularna cena aranžmana.

***Aranžman je pravljen na bazi letova low cost kompanija, stoga je cena aranžmana podložna promenama u skladu sa promenom cene aviokarte. Cena je garantovana nakon uplate avansa i izdavanja avio karata.

Uslovi plaćanja: Prilikom prijave plaća se avans u iznosu od 250€ u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, a ostatak sume plaća se u agenciji u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, najkasnije 6 nedelja pred put. Mogućnost plaćanja preko računa i karticama Visa, Master, Maestro i Dina.

Prijavljivanje: Preporučujemo ranije prijave jer je broj mesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost za štampanje avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa.

Cena aranžmana obuhvata:

 • Avio karte sa svim taksama na relacijama: Temišvar – Madrid – Temišvar
 • Ručni prtljag do 10kg dimenzija 55x40x23cm
 • Transfere prema planu i programu putovanja iz Beograda do i od aerodroma u Temišvaru
 • 5 noćenja u budget hotelu u Madridu u 1/2 sobama sa kupatilom u sobi
 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji najkasnije do pet dana pred put)

***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice

 • Fakultativne izlete i ulaznice i ulaznice u kulturno-istorijske spomenike
 • Individualne troškove putnika za vreme putovanja
 • Doplatu za dodatni prtljag do 20kg – 60eur za sve letove
 • Transfere prema planu i programu putovanja sa aerodroma do i od budget hotela u Madridu

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete često vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 27.09.2017.

Madrid je glavni grad Španije i veliki turistički centar. Osim što je najveći grad u zemlji, sa preko 3 miliona stanovnika, treći je po veličini grad Evropske Unije. Smešten je na reci Manzanares. Smatraju ga jednom od najlepših prestonica u Evropi. U gradu se nalazi čuvena kraljevska palata ali i najpoznatiji muzeji u svetu! Grad umetnosti, opuštene atmosfere, mladih, muzeja šunke, tapasa, sangrije i piva!

OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA:

Budget hotel je smeštajni kapacitet koji raspolaže 1/2 sobama. Usluga je na bazi noćenja. Svaka soba ima svoje kupatilo. Tačan naziv smeštaja biće objavljen nakon formiranja grupe. Smeštaj će biti na području šireg centra Madrida.
 

PRIJAVE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A
GOSPODAR JEVREMOVA 49, BEOGRAD
011/2400213, 011/4076257, fax: 011/3863841
e-mail adresa: jungletravel@gmail.com

 

 

San Lorenzo de El Escorial: gradić koji se nalazi nekih 45 kilometara od Madrida. Ovaj gradić je dugo vio rezidencija španskih kraljevskih porodica i mesto iz kojeg se upravljalo tokom 16. veka kada je ova kraljevina bila na vrhuncu moći. Ovde se nalazi čuveni manastir koji je zajedno sa kompleksom koji ga okružuje zaštićen od strane UNESCO-a.

Toledo: grad izuzetne lepote i velike istorijske važnosti, pa i ne čudi što se nalazi na UNESCO-voj listi Svetske Baštine. U ovom gradiću su se vekovima preplitali uticaju kultura koje su sa sobom donosili hrišćani, muslimani i jevreji pa mu otuda dolazi i neverovatna lepota. Toledo je dugo bio prestonica Španije a danas je jedno od najpopularnijih turističkih centara na Iberijskom poluostrvu.