Pariz Avio

Pariz Avio

Putovanje u Pariz
6 dana, avio+takse+transferi+smeštaj+vodič

ULTRA FIRST MUNUTE CENA DO 01.07. 450EUR
NAKON 01.07. CENA SE POVEĆAVA NA 550EUR

Period putovanja: 05.10-10.10.2017.

Grad o kome mnogi maštaju, grad koji ispunjava Vaše snove! Pariz! Toliko prelepih stvari na jednom mestu, toliko toga za probati i iskusiti…Pariz je glavni grad Francuske i sigurno jedan od najlepših gradova na svetu. Mnogi ga smatraju gradom ljubavi, romantike, gradom u kome su mnogi umetnici našli svoju inspiraciju.

Ajfelova kula je najpoznatiji simbol grada, a uz nju reka Sena, Trijumfalna Kapija, Notr Dam katedrala, muzej Luvr sa čuvenom "Mona Lizom", Latinska  četvrt, brdo Monmartr sa uskim uličicama, čuveni kabare Mulen Ruž na Pigalu, Bastilja, Sen Deni...Pariz zovu "grad svetlosti" zbog broja intelektualaca koji u njemu žive. Ime je dobio po trojanskom princu iz legendarne priče o Ilijadi. U dolini Sene živi oko 2,1 miliona ljudi, a u širem području čak 10,5 miliona.

Idemo da probamo vino, sireve, da prošetamo Jelisejskim poljima, pogledamo umetnička dela na "Place du Theatre", vidimo zlatnu kupolu Invalida i Napolenov grob, Egipatski obelisk na Konkordu, najstariji most Pont Neuf , Per Lašaz – groblje na kome su sahranjeni Džim Morison, Marija Kiri, Edit Pjaf…

Fakultativni izlet u Versaj, veličanstveni dvorac francuskih kraljeva, gde obilazimo Dvoranu ogledala u kojoj je potpisan Versajski mir (kojim je završen Prvi svetski rat), skulpture u parku koje glorifikuju “Kralja sunce” (Luja XIV) i prikazuju teme iz mitologije, Salon rata i mira…

Fakultativno krstarimo Senom, gde uživamo u pogledu na Ajfelovu kulu, Trokadero, Marsova polja, Narodnu skupštinu, Muzej Orsej, Konkord, ostrva Site i Sen Luj, most Aleksandra III…

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:

GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,
011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 10-18h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

Dan 1 (05.10.2017): Polazak iz Beograda sa aerodroma Nikola Tesla. Čekiranje za let do Pariza u ranim jutarnjim časovima. Dolazak u Pariz na aerodrom na periferiji grada i transfer do centra Pariza a zatim transfer metroom do hotela. Slobodno vreme. Noćenje.

Dan 2 (06.10.2017): Fakultativni obilazak grada: ostrvo Site, katerdala Nort Dam, muzej Luvr, trg Konkord, Jelisejska polja, Trijumfalna kapija, Trokadero, Ajfelova kula. Slobodno vreme za uživanje u „gradu svetlosti“. Noćenje.

Dan 3 (07.10.2017): Fakultativni obilazak čuvenog Versaja, jednog od najlepših evropskih dvoraca. Povratak u Pariz. Energija i ljubav se šire u vazduhu najromantičnijeg grada na svetu. Noćenje.

Dan 4 (08.11.2017): Prepodnevni fakultativni obilazak Monmarta i oblilazak bazilike Sakre Ker („Svetog srca“), zatim Pigala, legendarnog kabarea Mulen Ruž, trga pozorišnih umetnika i slikara. Popodnevno fakultativno krstarenje Senom. Noćenje.

Dan 5 (09.10.2017): Doručak. Slobodan dan u Parizu, jednom od najromantičnijih gradova na Svetu! Noćenje.

Dan 6 (10.10.2017): Napuštanje smeštaja i transfer metroom i prevozom na aerodrom i čekiranje za let za Beograd. Dolazak u Beograd u popodnevnim časovima. Kraj putovanja.

Polazak: 05.10.2017.

Termin 05.10.2017. Sa zajedničkim kupatilom Sa kupatilom u sobi
First minute cena do 01.07: 450€ 490€
Regularna cena: 550€ 590€

**First minute cena važi za prijave do 01.07.2017. ili do popune mesta. Nakon tog datuma važi regularna cena aranžmana.

***Aranžman je pravljen na bazi letova low cost kompanija, stoga je cena aranžmana podložna promenama u skladu sa promenom cene aviokarte. Cena je garantovana nakon uplate avansa i izdavanja avio karata.

Uslovi plaćanja: Prilikom prijave plaća se avans u iznosu od 200€ u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, a ostatak sume plaća se u agenciji u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, najkasnije 6 nedelja pred put. Mogućnost plaćanja preko računa i karticama Visa, Master, Maestro i Dina.

Prijavljivanje: Preporučujemo ranije prijave jer je broj mesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost za štampanje avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa.

Cena aranžmana obuhvata:

 • Avio karte sa svim taksama na relacijama: Beograd – Pariz – Beograd
 • Ručni prtljag dimenzija 42 x 32 x 25 cm
 • Transfere prema planu i programu putovanja do i od aerodroma
 • 5 noćenja u 1/2 sobama u badžet hotelu iz Ibis grupacije na periferiji Pariza sa kupatilom u sobi (oko 30 minuta metroom do Notr Dama i Luvra) ili 5 noćenja u 1/2 sobama u badžet hotelu iz F1 grupacije na periferiji Pariza sa zajedničkim kupatilom (oko 30 minuta metroom do Notr Dama i Luvra)
 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji najkasnije do pet dana pred put)

***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice

 • Fakultativne izlete i ulaznice i ulaznice u kulturno-istorijske spomenike
 • Individualne troškove putnika za vreme putovanja
 • Doplatu za veliki kabinski prtljag dimenzija 56 x 45 x 25 cm (40eur) i/ili čekirani prtljag do 23kg (70eur) za sve letove
 • Turističku taksu u Parizu (1 eur po osobi po danu)
 • Doručak u izabranom smeštaju u Parizu (31eur za sve dane u smeštaju iz Ibis grupacije, 23eur u smeštaju iz F1 grupacije)

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete često vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 20.06.2017.

 

Pariz je glavni grad Francuske i sigurno jedan od najlepših gradova na Svetu. Mnogi ga smatraju gradom ljubavi, romantike, gradom u kome su mnogi umetnici našli svoju inspiraciju. Nazivaju ga i “Grad Svetlosti“. Zaštitni znak grada je svakako Ajfelov toranj, međutim, u Parizu ima toliko mogućnosti da prosto nećete znati gde prvo da krenete. Reka Sena, Trijumfalna Kapija, Notr Dam, Luvr, Disneyland, Latinsk četvrt, Saint Deni su samo neke od mnogobrojih znamenitosti i atrakcija koje možete da vidite u ovim gradu.

OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA:

Opcija sa zajedničkim kupatilom: Hotel je badžet hotel koji se nalazi na periferiji Pariza, iz F1 grupacije, oko pola sata vožnje metroom od Luvra i Nortr Dama i raspolaže 1/2 sobama. Usluga je na bazi noćenja. Tačan naziv smeštaja biće objavljen nakon formiranja grupe.

Opcija sa kupatilom u sobi: Hotel je badžet hotel koji se nalazi na periferiji Pariza, iz Ibis grupacije, oko pola sata vožnje metroom od Luvra i Nortr Dama i raspolaže 1/2 sobama. Usluga je na bazi noćenja. Tačan naziv smeštaja biće objavljen nakon formiranja grupe.

 

PRIJAVE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A

GOSPODAR JEVREMOVA 49, BEOGRAD

011/2400213, 011/4076257, fax: 011/3863841

e-mail adresa: jungletravel@gmail.com

 

 

KRSTARENJE SENOM

Zaplovite Senom i uživajte u pogledu na Ajfelovu kulu, Trokadero, Marsova polja, Narodnu skupštinu, muzej Orsej, Konkord, Ostrva Site i Sen Lui, Notr Dam, Latinsku četvrt i Sorbonu, pogledajte izbliza Novi most i Most Aleksandra III. Otkrijte zašto Pariz nazivaju Gradom svetlosti...