Đavolja varoš

Đavolja varoš

NIŠ ǀ ĐAVOLJA VAROŠ

POLASCI:
2. JUN ǀ 11. AVGUST

CENA IZLETA: 3 500RSD

Kude si be bate? Jugoistok Srbije je svakako specifično područije naše zemlje, Bermudski trougao između Pirota, Niša i Vranja gde padeži nestaju. Niš kao najveći grad tog dela Srbije se gradio na obali reke Nišave dok se istorija oko nje stvarala. Kao grad na raskršću puteva, čuva tragove mnogih osvajača i putnika namernika. Šetaćemo centrom grada od čuvenog Kazandžijskog sokačeta i Kalče do tvrđave iz doba Osmanlija. Tu ćemo saznati nešto više o meraklijskom načinu života kao i o ukusnoj hrani, pljeskavicama i posebno bureku koji je zaštitni znak Niša.

Posle kulinarskih đakonija uputićemo se u Đavolju varoš, misteriozno mesto prepuno legendi i ukletih šuma. Posle gradske gužve u dolini Đavolje varoši nas čeka čudan mir i spokoj, kao zatišje pred buru. Nemojte da vas čudi ako vam nestane mreža na mobilnom telefonu, nije ništa natprirodno u pitanju. Bar se nadamo da nije...

Đavolja varoš je prirodni fenomen sačinjen od 202 zemljane figure specifičnog oblika i reljefa koje izgledaju najblaže rečeno čudno, kao da prkose prirodi. Stene koje su i do pola tone teške stoje na tankim zemljanim stubovima. Legenda o ukletom venčanju kaže kako je tu trebalo da se venčaju brat i sestra, a Bog da bi sprečio incest, okamenio je svatove. Okruženje Radan planine upotpunjuju i izvori sumporne vode oštrog mirisa, tzv. Đavolja voda. Sve je to legenda, ali nije na odmet poneti i malo svete vodice, pu pu pu, za svaki slučaj.

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com

radnim danima 10-18h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

Dan 1: Polazak iz Beograda u jutarnjim časovima. Vožnja autoputem Beograd – Niš i odvajanja za Kuršumliju. Stižemo do juga Srbije, kraja koji je oduvek je poznat po misterijama i zanimljiviim pričama.

Prva stanica nam je rodni grad Konstantina Velikog, riskog imperatora. Grad koji je poznat kao raskrsnicai granica Zapada i Istoka, koji je vekovima bio ekonomski, vojni I politički centar mnogih vladara I carstava. Pravimo dvočasovnu pauzu u Nišu, šetamo tvrđavom i Kazandžijskim sokačetom. Slobodno vreme za doručak i individualne aktivnosti.

Beg iz grada dovodi nas u Đavolju Varoš. Na obroncima planine Radan nastao je geomorfološki fenomen od 202 zemljane figure visine i do 15m koje su bile u konkurenciji za “7 svetskih čuda prirode” 2009.godine. Ovaj prirodni spomenik čine dva, u svetu retka, prirodna fenomena: zemljane figure, kao specifični oblici reljefa koji u prostoru deluju vrlo atraktivno, i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom. Atraktivnost celini dodaju I okolni prirodni ambijent koji oko zemljanih figura deluje surovo, kao i ostaci naselja, stare crkve, groblja i nekoliko zanimljivih rudarskih jama.

Šetnjom kroz šumu uživaćemo u prirodi ali i izbliza čuti I videti neobične legende o đavoljoj vodi, okamenjnimi svatovima, neobičnim belim maramicama u crkvi Svete Petke…

Ova dva prirodna fenomena posmatrana zajedno sa mistikom i legendama koje je obavijaju čine„Đavolju Varoš“ pravim čudom prirode i kulture.

Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima.

NIŠ ǀ ĐAVOLJA VAROŠ

POLASCI:
 2. JUN ǀ 11. AVGUST

CENA IZLETA: 3 500RSD

Prilikom prijave plaća se celokupan iznos aranžmana.

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta,
 • Prevoz visokopodnim turističkim autobusom ili minibusom sa klima uređajem i audio opremom,
 • Ulaznicu za Đavolju Varoš,

Aranžman ne obuhvata:

 • Individualne troškove na putovanju,
 • Hranu i piće,
 • Putno zdravstveno osiguranje;

Napomene za pešačenje:

 • Oprema: udobne patike, slojevita odeća, kačket, sendviče, jednu - dve flaše vode, kremu za zaštitu od sunca, rezervna garderoba, kabanica u slučaju kiše.

Napomene:

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost