Eko selo Kostunići

Eko selo Kostunići

Živopisne drvene kućice, lepote planine Suvobor, odmor pored jezera, pecanje, tradicionalan srpska kuhinja i još mnogo toga u eko selu Koštunići.

Individualno: smeštaj od 2000 din, deca do 3 god. gratis, deca 3-10 god. popust od 50%

Selo Koštunići prostire se na južnim padinama planine Suvobor i predstavlja najveće selo opštine Gornji Milanovac. Kroz ovo selo protiču četiri planinske reke: Grab, Bukovača, Čemernica, Šiban, a cela oblast odlikuje se ekološkim i pejzažnim vrednostima. U Koštuniću nalazi se Turističo-rekreativni centar Momčilo Čeković tj. Eko selo Koštunići, koji nudi prijatan boravak u vajatima/čardacima/apartmanima uz jezero i tradicionalnu srpsku kuhinju.

Pored boravka u živopisim drvenim kućicama, u Eko selu Koštunići uživaćete u tradicionalnoj srpskoj kuhinji, sunčanju pored jezera, kao i u pešačenju, planinarenju, pecanju, muzičkom programu. Deca mogu da se zabave i na dečijem igralištu, na terenima za fudbal, odbojku, a biće im interesantan i obilazak životinja u zoološkom vrtu.

Jezero je nastalo pregrađivanjem reke Čemernice betonskom branom. Duboko je 1,9 m, široko 30 m, okruženo cerovom šumom i osunčano sa svih strana. Na obali jezera nalaze se odbojkaški i fudbalski tereni, kao i prodavnice grnčarije i rukotvorina. Takođe, pored jezera nalazi se restoran Kuća srpskih domaćina, podzidan kamenom, koji nudi specijalitete ispod sača i specijalitete od ribe.

Postoje dve priče kako je selo dobilo ime i niko ne zna da kaže koja je prava, valjda zato što jedna govori o prirodi a druga o ljudima. A vama poručujemo da ovde ljudi itekako vole i čuvaju prirodu!

Turistička ponuda „Eko-sela“ Koštunići od skoro je bogatija za još jedan sadržaj, a reč je o mini-zoološkom vrtu, popularno nazvanom „Zverinjak“. I pored ovakvog naziva, ovde se mogu videti samo životinje koje su karakteristične za ove prostore, a pojedine vrste donirao je i beogradski Zoološki vrt. Mini zoološki vrt predstavlja posebnu atrakciju. Prositre se na površini od 2ha, a njegovi stanovnici su poniji, mufloni, alpske koze, ovce i mnogi drugi. U sklopu centra je i fabrika bio hrane koja za svoje proizvode korsti sirovine iz sela Koštunići i zato su proizvodi unikatni i prepoznatljivi po vrhunskom kvalitetu.

Prijave i informacije:

JUNGLE TRAVEL

Gospodar Jevremova 49, Beograd,

381 11 24 00 213

381 11 218 22 04

email: jungletravel@gmail.com

radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

 

JUNGLE TRAVEL NOVI SAD

Bulevar Oslobođenja 66, lokal 8, Novi Sad,

+381 21 3016689

email:jungletravelns@gmail.com

radnim danima 10-18h i subotom 10-14h

Individualni polazak

Prvi dan:  Dolazak u Turističko-rekreativni centar Momčilo Čeković (Eko selo Koštunić) i smeštaj u vajate/čardake/apartamane i korišćenje usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Pored boravka u živopisnim drvenim kućicama, u Eko selu Koštunići uživaćete u tradicionalnoj srpskoj kuhinji, sunčanju pored jezera, kao i u pešačenju, planinarenju, pecanju, muzičkom programu. Deca mogu da se zabave i na dečijem igralištu, na terenima za fudbal, odbojku, a biće im interesantan i obilazak životinja u zoološkom vrtu. Takođe, za vreme svoga boravka možete da se opredelite za neke od izleta: Ravna Gora i Suvobor, Takova, Ovčarsko-Kablarske klisure i Mionice, manastiri...

Poslednji dan: Usluga prema cenovniku, napuštanje smeštaja.

Cene za individualne polaske:

Vajati/ čardaci/ naselje kaca

Noćenje - 2000 din/ danu/ osobi

Noćenje sa doručkom - 2400 din/ danu/ osobi

Polupansion - 3000 din/ danu/ osobi

Pun pansion - 3500 din/ danu/ osobi

Dnevni odmor - 1500 din/ danu/ osobi

 

PLAĆANJE SE VRŠI U DINARIMA. CENA JE GARANTOVANA SAMO ZA UPLATU KOMPLETNOG IZNOSA

Način plaćanja:

 • Gotovinsko plaćanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak 10 dana pre početka putovanja.
 • Kreditnim karticama.
 • Preko računa

Cena smeštaja obuhvata:

 • Smešaj u izabranom objektu vajati/ čardaci/ kace, prema odabranoj usluzi i broju noćenja
 • Poseta mini zoo vrtu
 • Degustacija proizvoda bio hrane i rakije iz fabrike General u etno restoranu
 • Kupanje u jezeru (za vreme sezone)

Dnevni odmor podrazumeva zadržavanje najviše 5 sati u terminu 10h do 20h
Cena smeštaja ne obuhvata:

 • Boravišnu taksu 50 din/ danu/ osobi
 • Osiguranje 20 din

Popusti:

 • Deca do 3 godine gratis
 • Deca 3-10 godina ostvaruju 50% popusta
 • Za boravak duži od 7 dana odobrava se popust od 10%

Izleti:

Organizovanje izleta do Ravne Gore, Takova, Ovčarsko-Kablarske klisure i Mionice. Cena zavisi od broja gostiju i ture za koju se gosti opredele.

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost

 

Cenovnik br. 01 od 31.10.2017.

Selo Koštunići prostire se na južnim padinama planine Suvobor i predstavlja najveće selo opštine Gornji Milanovac. Kroz ovo selo protiču četiri planinske reke: Grab, Bukovača, Čemernica, Šiban, a cela oblast odlikuje se ekološkim i pejzažnim vrednostima. U Koštuniću nalazi se Turističo-rekreativni centar Momčilo Čeković tj Eko selo Koštunić, koji nudi prijatan boravak u vajatima/ čardacima/ apartmanima uz jezero i tradicionalnu srpsku kuhinju.

OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA:

Vajati i čardanci su živopisne drvene kućice, apartmanskog tipa,koje imaju podno grejanje i luksuzno kupatlo, kao i TV prijamnik. Plemenito drvo spolja i unutra.

Apartmane karakteriše odličan kvalitet, komforni su i kompletno opremljeni za udoban smeštaj i odmor, sa TV prijamnikom i sopstvenim kupatilom.

Naselje kaca čini deset neobičnih, dvokrevetnih okruglih soba nastalih od kaca koje su se nekada upotrebljavale za voće. Svaka kaca poseduje sopstevno, potpuno opremljeno kpatilo. Naselje se nalazi pored jezera i oivičeno je mirisnom šumom.