Hajka avanturistička tura po Srbiji

Hajka avanturistička tura po Srbiji

Hajka - Avanturistička tura po Srbiji !

3 dana, bus + hotel (kamp)

Prva opcija: 4500RSD – bus+kompletna organizacija puta i vođenje puta
Druga opcija: 7000RSD – bus+hotel Konj+kompletna organizacija i vođenje puta


Pozivamo vas na beg od užarenog betona, na gutljaj vina bez brendiranih etiketa, na provod van klabinga i uživanje u zvezdanom nebu izvan gradskog dima. Koračajući putevima predaka, mi spajamo moderno i tradicionalno. Obilazimo nepoznato, a rajsko. Degustiramo vrhunsko, a domaće. Udahnite doboko i osetite DUH ISTOKA!

Period putovanja : 18.08. - 20.08.2017.

Homoljski kraj je poznat kao velika ekološka oaza. Krupajsko vrelo predstavlja jednu od prirodnih retkosti i obeležja ovog kraja. Svojom jedinstvenom lepotom, ovo izvorište, koje na površini stvara kraško jezero, neodoljivo mami u carstvo šuma, voda i čistog planinskog vazduha. Lekovite vode termalnog izvora, koje se mešaju sa hladnom izvorskom vodom Krupajskog vrela, upotpunjuju sliku ovog bajkovitog predela. 

Da li je ovo samo party putovanje? NE! Što se edukacije tiče, svaki posećen lokalitet će nam prirediti dobrodošlicu na jedinstven način u skladu sa njenim istorijskim nasleđem i kratkim predavanjem, ali pre svega ćemo kopati zanimljive istorijske činjenice kojih nema u udžbenicima, tabu stvari iz prošlosti i one koje će vam se dublje urezati u pamćenje.


Putem hedonizma vas vodimo na piroške, na rejv u etno selima, druženje u kampu i logorske vatre pod vedrim nebom, degustacije vrhunskih domaćih vina direktno iz buradi vinara. Toliko ''začina'' smo pripremili i suzdržavamo se da ne iznesemo javno šta vas sve očekuje. Zamislite ,,reke'' ljudi koji obilaze svoju zemlju i kroz ono što im je primarni povod je bolje upoznaju i više poštuju njenu tradiciju. 

U sklopu naše avanture bićete u prilici da posetite Outhide festival, specifičan po lokaciji na kojoj se održava, u centru Zaječara u sred šume, na tri stejdža. Veče kada ćete se u potpunosti stopiti sa prirodom i muzikom i gde će sva vaša čula uživati.

Fakultativno obilazimo Hajduk Veljkove dane kulturno-sportsku i turističku manifestaciju u selu Lenovac, koju pored mladića iz tog kraja posećuju i vrsni sportisti, kao i pripadnici specijalnih jedinica vojske i policije koji uzimaju učešća u takmičenju za Hajdučkog Harambašu dok neki samo dolaze i prate takmičenje procenjujući da li su dovoljno dobri da se možda sledeće godine bolje pripreme i onda uzmu učešće u jedinstvenom takmičenju na svetu, spoju sposobnosti, snage i uma. Pored sportskih takmičenja imaćete priliku da uživate u pravim gurmanskim specijalitetima kao i bogatom muzičkom programu. Nakon toga ide u selo Rajac gde obilazimo čuvene Rajačke pivnice poznate po neobičnoj arhitekturi i najboljem vinu čija tradicija traje dugi niz godina.

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h
NOVI SAD,  BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 10-18h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

1.dan (18.08.2017): Polazak iz Beograda sa parkinga autobusa preko puta „OTC Novi Beograd – Buvljak“ u jutarnjim časovima. Putujemo do Krupajskog vrela, homoljske rajske oaze i prirodne retkosti Balkana. Fakultativno uživanje u spokoju i lokalnim specijalitetima (homoljsko jagnje, homoljski sir, kačamak). Nastavljamo do jednog od najznačajnih spomenika srpske srednjovekovne kulture – Manastira Manasija. Odatle putujemo do grada sa najdužom tradicijom festivala muzike i dobrog provoda - Zaječara. Smeštaj u hotel (za one koji izaberu opciju 2) vreme za gradski odmor i odlazak na noćnu žurku koju organizujemo na otvorenom usred šume. Noćenje (Zaječar).

2.dan (19.08.2017): Fakultativni odlazak u mesto Lenovac, na Hajduk Veljkove dane, kulturno – sportsku i turističku manifestaciju gde ćete kao nikad do sada biti prilici da osetite duh izvorne kulture i sportske tradicije kroz nadmetanje meštana u razvlačenju kanapa, rvanju, penjanju uz golo stablo, obaranju ruku i drugim harambaškim podvizima. Putevima vina nastavljamo fakultativni izlet i dolazimo do etno sela Rajačke pivnice, mesta sa očuvanom tradicijom istoka i kompleksa vinskih podruma 2km na brdu iznad samog sela, koji su živi svedok načina života i običaja tradicionalnih vinarskih zajednica Srba kroz vekove. Fakultativni obilazak etno domaćinstva, ‘’antičkog’’ starog groblja jedinstvenog izgleda, kupovina suvenira i odlazak do pivnica – roštiljanje, degustacija i kupovina ''pravog'' vina za koje se tvrdi da je najbolje u Srbiji zbog jedinstvenog geografskog položaja, sorte drveta buradi i klime vinograda. Povratak  u Zaječar. Fakultativni odlazak na Outhide Festival koji se sastoji iz graffiti zona, projekcija filmova, tribina, bubble games turnira i programa za decu. Fakultativni odlazak na noćni program Outhide Festivala koji se organizuje u šumi, na 3 stejdža različite muzike! After žurka. Noćenje(Zaječar).

3.dan (20.08.2017): Napuštanje soba/kampa. Naša avantura se nastavlja u Kladovu, u gradu pored veličanstvene klisure Đerdap, koji odiše arehološkom praistorijom i sadrži mnoga antička i srednjovekovna nalazišta. Vreme je za da uživamo u letu na najbolji mogući način, pravimo matinee na gradskoj plaži u Kladovu. Odbojka na pesku, beer pong takmičenje, kupanje i uživanje uz bitove naših dj-eva. Polazak za Beograd u večernjim časovima. Dolazak u Beograd posle ponoći.  

CENE I USLOVI PUTOVANJA:

Prva opcija: 4500RSD – bus+kompletna organizacija puta i vođenje puta
Druga opcija: 7000RSD – bus+hotel+kompletna organizacija i vođenje puta

Prilikom prijave plaća se 1500RSD, a ostatak 2 nedelje pred put.

*ORGANIZATOR PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL NE ORGANIZUJE SMEŠTAJ, OSIM U SLUČAJU OPCIJE DVA (HOTELSKI SMEŠTAJ). PUTNICI KOJI NE IZABERU OVU OPCIJU DUŽNI SU SAMI DA ORGANIZUJU SMEŠTAJ (PONESU ŠATOR, NAĐU PRIVATNI SMEŠTAJ, SEOSKO DOMAĆINSTVO, KAMP KUĆICU ITD)

** ZA GUBITAK STVARI, KRAĐE, NEDOLIČNO PONAŠANJE I BILO KAKVO KRŠENJE ZAKONA, ORGANIZATOR NE SNOSI ODGOVORNOST

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • Prevoz visokopodnim autobusima (audio, video, klima)
 • 2 noćenja u badžet hotelu  u dvokrevetnim sobama (samo za one koji izaberu opciju 2 sa hotelskim smeštajem)

Aranžman ne obuhvata:

 • Kamp, šatore i opremu, seosko domaćinstvo ili neki drugi tip smeštajnog objekta van ponuđenog (samo za one koji ne izaberu opciju sa smeštajem u hotelu i odmaralištu)
 • Kartu za Outhide festival – 450RSD
 • Doručak u hotelu - 300dinara po osovi za dva noćenja
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno-istorijske spomenike
 • Individualne troškove na putovanju

 

Napomene:

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
 • Putnici su obavezni da ostanu u autobusu na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd.); u slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa vodičem, sam snosi sve eventualne troškove i posledice
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu. U zavisnosti od  tipa prevoznog sredstva , postoji mogućnost doplate za željeno mesto u autobusu u iznosu od 20eur po osobi (ovu mogućnost možete iskoristiti isključivo prilikom prijave)
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete često vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost

CENOVNIK BR. 1 VAŽI OD 12.06.2017.

Opis smeštajnih objakata :

Badžet hotel je smešten u samom cetru Zaječara . Na svega par minuta od brojnih kulturno-istorijskih lokacija. Usluga je na bazi noćenja u dvokrevetnim i trokrevetnim soba. 

Hajduk Veljkovi dani i Rajačke pimnice

Hajduk Veljkovi dani su svojevrsna kulturno-sportska i turistička manifestacija, koja ima za cilj da održi sećanje na legendarnog srpskog junaka - Hajduk Veljka Petrovića kako ga istoričari porede - srpskog Ahila, i da podstiče, neguje i održi izvornu kulturu, da očuva sportsku tradiciju (narodni višeboj) i da privuče što veći broj turista u Lenovac, selo ispod planine Tupižnice (rodno mesto Hajduk veljka Petrovića).Manifestacija pored sportskih susreta u narodnom vešeboju obuhvata: izložbe domaće radinosti, promocije knjiga o Hajduk Veljku, izbor „Hajdučkog harambaše" i „Hajdučke lepotice" i bogat kulturno-umetnički program. Manifestacija se održava 36 godina, a broji preko 100 učesnika.

Rajačke pimnice nalaze se na brežuljku pored sela Rajac, nedaleko od Negotina, u istočnoj Srbiji. U pitanju je pravo malo selo sastavljeno od tradicionalnih kamenih kućica, koje služe isključivo za proizvodnju i čuvanje vina. Ovo nesvakidašnje mesto očaraće vas dahom misterije koju poseduje. Neobične kućice koje su izgdrađe kao lavirint, zanimljiva arhitektura, staro groblje od tesanog kamena, prelep pogled, degustacija najboljih vina, nateraće vas da u potpunosti osetite duh istoka Rajačkih pimnica.