Krakov Nova godina

Krakov Nova godina

Doček Nove godine u Krakovu

6 dana, bus+hostel/hotel

CENE I USLOVI PUTOVANJA:

HAPPY WEEK 20.11-25.11 - CENA ZA TRI SOBE U HOTELU APIS 4* UMESTO 149EUR - 129EUR PO OSOBI
                                            - CENA ZA DVE SOBE U HOTELU IBIS UMESTO 129EUR  - 119EUR PO OSOBI

UPDATE 06.11: AKTUENE CENE I RASPOLOŽIVOST  POSLE 04.11.

HOSTEL GREEN - 1 SLOBODNO MESTO - CENA 89EUR
HOSTEL MOMOTOWN  - POPUNJEN - CENA 99EUR
HOSTEL MOON - 6 SLOBODNIH MESTA - CENA 99EUR
HOTEL WM SYSTEM 3* - 2 SLOBODNE TROKREVETNE SOBE - CENA 115EUR
HOTEL IBIS BUDGET STARE MIASTO 2*  - 4 SLOBODNE DVOKREVETNE SOBE - CENA 129EUR 
HOTEL APIS 4*  - 7 SLOBODNIH DVOKREVETNIH SOBA - CENA 149EUR

Period putovanja: 29.12.2017-03.01.2018.

Prethodnih godine preko 5000 ljudi išlo je u Krakov na doček Nove godine sa nama. Svake godine je sve bolji provod i Krakov će opet biti najpopularnija destinacija za mlade u najluđoj noći. POŽURITE I PRIKLJUČITE SE!

Neverovatan grad i neverovatan doživljaj! Nova godina u Krakovu za pamćenje i prepričavanje. Grad magije i energije, zabave, grad koji odiše svojim ponosom i kulturom. Niske cene u klubovima i gradu, mladi ljudi iz Poljske zajedno sa turistima iz cele Evrope... Pesnici, umetnici i naučnici su inspiraciju nalazili u Krakovu. Grad ima oko 780.000 stanovnika od čega  polovinu čine studenti! Parkovi i trgovi  u centru grada ispunjeni su mladim ljudima i pozitivnom energijom. Četiri prelepa dana u gradu na obali Visle, studentskom i kulturnom centru Evrope koji svaki dan poseti veliki broj turista iz celoga sveta!

Studentski klubovi  su ispunjeni mladim ljudima sa studentskim cenama i vrhunskim provodom! "Underground chill out" barovi i naravno odlična vodka i pivo, čak i kuvano! Prestonica srednjovekovne Poljske u svom punom sjaju.

Fakultativni obilasci Rudnika soli, gde silazimo drvenim stepenicama 130 metara pod zemlju i gde zatičemo bioskop, restoran, dvoranu za venčanja. Idemo i u obilazak koncentracionog logora Aušvic i Birkenau gde je sniman film "Šindlerova lista".

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 10-18h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

Dan 1 (29.12.2017): Polazak autobusa sa PARKINGA ISPRED MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE (KUĆA CVEĆA)  u 16:00h. Upoznavanje u busu, euforija i dobra muzika... Noćna vožnja preko Mađarske i Slovačke sa usputnim zadržavanjima radi obavljanja carinskih formalnosti i kraćim usputnim pauzama na 3-4 sata radi odmora putnika u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 2 (30.12.2017): Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Fakultativni obilasci: Florijanska kapija, Barbakan, Kraljevski put, glavni trg Rinek, crkva Svete Marije, Dom suknarskog ceha, Kanonička ulica, kraljevski kompleks Vavel, Kazimjež. Smeštaj u hostel/hotel u poslepodnevnim časovima. Slobodno vreme. Fakultativni večernji odlazak u provod – uvertira pred najluđu noć. Noćenje.

Dan 3 (31.12.2017): Fakultativni obilazak Aušvica, koncentracionog logora iz Drugog svetskog rata koji se od 1979. nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Posle toga, obilazak koncentracionog logora Birkenau gde je sniman film “Šindlerova lista”. Povratak u hostel/hotel i priprema za žurku. Fakultativno: doček Nove godine u nekom od krakovskih klubova  sa najluđom Jungle Tribe ekipom. SREĆNA NOVA GODINA! Noćenje.

Dan 4 (01.01.2018): Slobodno vreme za odmor od najluđe noći, šetnja, klopa tradicionalne poljske hrane, ispijanje najrazličitijih vrsta piva i vodke. Fakultativni odlazak u provod na reprizu novogodišnje noći. Noćenje.

Dan 5 (02.01.2018): Napuštanje soba. Fakultativni izlet u Rudnik soli, na neverovatnu avanturu pod zemljom - spuštanje stepenicama do dubine od 130 m, obilazak kapela od soli, slanih jezera, koncertnih dvorana. Polazak za Beograd nakon fakultativnog izleta. Noćna vožnja preko Slovačke i Mađarske sa uputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskim formalnosti i kraćim zadržavanjima radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 6 (03.01.2018): Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

HAPPY WEEK 20.11-25.11 - CENA ZA TRI SOBE U HOTELU APIS 4* UMESTO 149EUR - 129EUR PO OSOBI
                                            - CENA ZA DVE SOBE U HOTELU IBIS UMESTO 129EUR  - 119EUR PO OSOBI

UPDATE 06.11: AKTUENE CENE I RASPOLOŽIVOST  POSLE 04.11.

HOSTEL GREEN - 1 SLOBODNO MESTO - CENA 89EUR
HOSTEL MOMOTOWN  - POPUNJEN - CENA 99EUR
HOSTEL MOON - 6 SLOBODNIH MESTA - CENA 99EUR
HOTEL WM SYSTEM 3* - 2 SLOBODNE TROKREVETNE SOBE - CENA 115EUR
HOTEL IBIS BUDGET STARE MIASTO 2*  - 4 SLOBODNE DVOKREVETNE SOBE - CENA 129EUR 
HOTEL APIS 4*  - 7 SLOBODNIH DVOKREVETNIH SOBA - CENA 149EUR

Prilikom prijave plaća se avans u iznosu od 50eur u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke, a ostatak se plaća najkasnije do mesec dana pred put odnosno do 29.11.2016.

Aranžman obuhvata :

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • 3 noćenja sa doručkom (buffet) u izabranom hostelu u višekrevetnim sobama (3,4,5,6,8,9,10 kreveta, OSIM u hostelu Moon gde je usluga na bazi noćenja, bez doručka) ili 3 noćenja sa doručkom (buffet) u hotelu u 1/2 i 1/3 sobama (OSIM u hotelu Ibis Budget Stare Miasto, gde je usluga na bazi noćenja, bez doručka)
 • Prevoz visokopodnim autobusima (A/C, audio i video oprema) na navedenim relacijama

Aranžman ne obuhvata :

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji najkasnije do 5 dana pred put)

***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice

 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike
 • Doplatu za dvokrevetnu sobu u hostelu (20 eura po osobi)
 • Individualne troškove u hostelu/hotelu i za vreme putovanja

Napomene:

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
 • Putnici su obavezni da ostanu u autobusu na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd.); u slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa vodičem, sam snosi sve eventualne troškove i posledice
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu. U zavisnosti od  tipa prevoznog sredstva , postoji mogućnost doplate za željeno mesto u autobusu u iznosu od 20eur po osobi (ovu mogućnost možete iskoristiti isključivo prilikom prijave)
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta
 • Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost

Cenovnik br. 1 važi od 05.07.2017.

Krakov je grad u južnom delu Poljske i nalazi se nad rekom Vislom. U prošlosti je ovaj grad bio prestonica Poljske, a danas je veliki kulturni i univerzitetski centar Evrope. Stari grad je pod zaštitom UNESCO-a. Danas u Krakovu živi oko 800.000 stanovnika, a svaki dan ga poseti ogroman broj turista.

OPIS SMEŠTAJNIH OBJEKATA:

Hostel Green  se nalazi u centru Krakova, kod dvorca Vavel, na 1100m hoda od glavnog trga. Sobe su 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/9. Kupatila su u sobi ili dve sobe dele jedno kupatilo. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.http://www.greenhostel.pl/en/

Hostel Momotown se nalazi u centru Krakova, u Jevrejskoj četvrti, na 1200m šetnje od glavnog trga. Sobe su 1/2, 1/3, 1/4 i imaju svoje kupatilo ili dele sa drugim sobama. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom. http://www.momotownhostel.com/

Hostel Moon se nalazi na 1300m od glavnog trga. Sobe su 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 i 1/6, sve imaju besplatan wi-fi, sopstveno kupatilo, TV i frižider. Usluga je na bazi noćenja.

Hotel WM System 3* se nalazi na 4000m od centra grada. Sobe u hotelu su sa 1/2 i 1/3, svaka poseduje svoje kupatilo, besplatan wi fi i SAT TV. Gostima hotela su na raspolaganju bazen, sauna i teretana. Usluga u hotelu je na bazi noćenja sa doručkom.   http://www.wmhotelsystem.net/

Hotel Ibis Budget Stare Miasto 2* se nalazi u samom centru kod šoping mola Galeria Krakovska, na 1300m hoda od trga Rinek. Sobe su 1/2 i poseduju klima uređaje, kupatilo, wi-fi Internet. U sastavu hotela se nalaze restoran i bar. Usluga je na bazi noćenja. http://www.accorhotels.com/gb/hotel-7165-ibis-budget-krakow-stare-miasto/index.shtml

Hotel Apis 4* se nalazi na 4000m od glavnog gradskog trga. Sobe su ½ svaka poseduje svoje kupatilo, besplatan wi-fi i SAT TV. Usluga u hotelu je na bazi noćenja sa doručkom. https://hotelapis.pl/

 

Rudnik Soli "Wieliczka" se nalazi 20 km od Krakova i to je jedan od najpoznatijih rudnika u Evropi. Posetioci imaju priliku da se spuštaju do dubine od 130 metara ispod zemlje (3 nivoa, a rudnik ima čak 9). Fascinantan je sam prostor ispod zemlje koji je uređen kao najbolji mogući muzej, pa tako možete da vidite podzemna jezera, koncertne  dvorane, kapele za venčanja, uklesane slike, patuljke... Nikako ne bi trebalo propustiti rudnik, jer će vam to verovatno biti jedan od najlepših obilazaka u Evropi

Aušvic i Birkenau (Aušvic II) su najpoznatiji koncentracioni logori iz Drugog svetskog rata. Kažu da ko ne zna istoriju, nije sposoban ni da razume sadašnjost. Na ovim mestima je pisana strašna istorija mnogih naroda, ovde ćete vidite neverovatne prizore i čuti strašne priče.  Imaćete i priliku da vidite sva zlodela koja su nacisti počinili nad zatvorenicima. Aušvic I je u potpunosti očuvan i autentično uređen kao što je izgledao za vreme rata. Birkenau je poznat i po tome sto je tu sniman kultni film "Šindlerova lista".