Albanija

Albanija

NOVO!!! Putovanje u Albaniju
Tirana, Drač, Elbasan, Kruja, Skadar
6 dana, bus+hotel

FIRST MINUTE DO 03.02.2018.
CENA 139EUR
CENA ZA STUDENTE, GRUPE PREKO PETORO PUTNIKA I ISPLATE U CELOSTI: 129EUR

REGULARNA CENA NAKON 03.02.2018.
CENA 159EUR
CENA ZA STUDENTE, GRUPE PREKO PETORO PUTNIKA I ISPLATE U CELOSTI: 149EUR

Period putovanja: 20.04-25.04.2018.

Albanija, "zemlja belih orlova", zemlja tradicije, običaja i folklora, još turistički neotkrivena i neistražena. Njen glavni grad je Tirana grad kontrasta: od mercedesa do zaprežnih kola, od velelepnih vila do starih oronulih kućica, od modernih devojaka do tradicionalno odevenih. Najveća znamenitost je Skenderbegov trg sa njegovom statuom na konju, okružen Etem-begovom džamijom, Nacionalnim-istorijskim muzejom i katedralom, dok se malo dalje vidi TID kula. Slobodno vreme lokalno stanovništvo obično provodi u parku Rinia. Na svakom koraku se nešto gradi: zgrade, fontane i  parkovi, dodaju nove boje fasadama, ljudi zuje po ulicama...

Drač, jedan od najstarijih gradova Albanije i poznati turistički centar na Jadranskom moru sa dugom peščanom plažom. Najveća albanska luka je puna novih hotela, restorana, kafića. Fasade jakih boja, bučne ulice, najukusnija hrana u restoranima čini Drač sve popularnijim za turiste. Antički Epidamnos, bio je deo i Bugarske imperije, Vizantije, pod vlašću Napulja i Venecije, zatim Otomanskog carstva da bi deo nezavisne Albanije postao 1912.godine.

Iz Elbasana idemo na fakultativni izlet do Ardenice, pravoslavnog manastira iz 13.veka u kome se 1451.godine albanski nacionalni heroj Skender-beg venčao sa Andronikom Arianti. Od manastira se pruža pogled od koga zastaje dah. Đirokastra je jedan od retkih sačuvanim gradova iz Otomanskog perioda i nalazi se pod zaštitom UNESCO-a. Zbog kamenih kuća, zovu ga "kameni grad". To je i rodno mesto velikog diktatora iz 20.veka Envera Hodže. Berat je još jedan grad koji se nalazi na listi svetske kulturne baštine.  "Grad sa hiljadu prozora" predstavlja i muzej na otvorenom. Tvrđava iz 13. veka dominira gradom i nadgleda strateški važan put duž rečne doline.

Kruja je Skenderbegovo rodno mesto sa malim zanatskim radionicama. Bila je uporište otpora Osmanlijama u 15.veku, kada se cela Evropa divila hrabrosti koji su pokazali vojnici pod vođstvom Skenderbega. Nakon Kruje put nastavljamo do Skadra,  grada koji je nastao još u 4.veku pre nove ere. U 7.veku Srbi su u njemu osnovali državu Duklju. Grad leži na reci Bojani i istoimenom jezeru pa nikako ne smete propustiti lokalne specijalitete od ribe.

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 10-18h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

1.dan (20.04.2018): Polazak iz Beograda sa parkinga preko puta „OTC Novi Beograd (Buvljak)“ u 19h. Noćna vožnja kroz Srbiju, Crnu Goru i Albaniju sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

2. dan (21.04.2018): Dolazak u Tiranu, gde pravimo desetočasovnu tehničku pauzu, u prepodnevnim časovima. Fakultativni obilazak grada: Skenderbegov trg sa konjanikom, Etem-begova džamija, Nacionalni-istorijski muzej, katedrala, TID kula, Rinia park... Slobodno vreme za obilazak prestonice Albanije. Polazak za Drač u večernjim časovima. Dolazak u Drač, jedan od najstarijih gradova Albanije i poznati turistički centar na Jadranskom moru sa dugom peščanom plažom. Smeštaj u hotel. Noćenje. 

3.dan (22.04.2018): Pakovanje stvari i napuštanje hotela. Slobodno vreme za kafu na obali mora i uživanje u nekadašnjem glavnom gradu države. Polazak za Elbasan u ranim popodnevnim časovima. Dnevna vožnja do Elbasana, grada poznatog po svom zamku iz 15.veka. Smeštaj u hotel. Fakultativni obilazak grada: dvorac Elbasan sa 26 kula i turskim kupatilom Sinan-paše, Bajazitova džamija, Elbasan Arena, crkva Svetog Jovana Vladimira – prvog srpskog sveca. Slobodno vreme. Noćenje.

4.dan (23.04.2018): Fakultativni izlet u Ardenicu, gde obilazimo pravoslavni manastir iz 13.veka. Nastavljamo put do Đirokastre, rodnog mesta Envera Hodže, grada sa kamenim kućama. U povratku obilazimo Berat, grad koji se nalazi na listi UNESCO-ve kulturne baštine i koji nosi epitet „grada sa 1000 prozora“. Povratak u Elbasan. Noćenje.

5.dan (24.04.2018): Pakovanje stvari i napuštanje hotela. Polazak za Kruju u prepodnevnim časovima. Fakultativni obilazak Skenderbegovog rodnog mesta: tvrđava, stari bazar sa prelepim ručno izrađenim proizvodima, etnografski muzej. Nastavak puta do Skandra. Skadar je nastao još u 4.veku p.n.e, a u 7.veku Srbi su u njemu osnovali državu Duklju. Odmaramo uz najukusniju ribu pre polaska za Beograd u večernjim šasovima. Noćna vožnja kroz Crnu Goru i Srbiju sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

6.dan (25.04.2018): Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.  

FIRST MINUTE DO 03.02.2018.
CENA 139EUR
CENA ZA STUDENTE, GRUPE PREKO PETORO PUTNIKA I ISPLATE U CELOSTI: 129EUR

REGULARNA CENA NAKON 03.02.2018.
CENA 159EUR
CENA ZA STUDENTE, GRUPE PREKO PETORO PUTNIKA I ISPLATE U CELOSTI: 149EUR

Prilikom prijave plaća se avans od 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke. Druga rata se plaća u dinarskoj protivvrednosti najkasnije mesec dana pred put.

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • Prevoz visokopodnim autobusima opremljenim klima, video i audio uređajima, na navedenim relacijama
 • 1 noćenje u hotelu 2* ili 3* u Draču, sobe 1/2, 1/3, 1/4
 • 2 noćenja u hotelu 2* ili 3* u Elbasanu, sobe 1/2, 1/3, 1/4

Aranžman ne obuhvata:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti do 5 dana pred put)

***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice

 • fakultativne obilaske i ulaznice za kulturno-istorijske spomenike
 • individualne troškove u hostelima i za vreme putovanja

Napomene:

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
 • Putnici su obavezni da ostanu u autobusu na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd.); u slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa vodičem, sam snosi sve eventualne troškove i posledice
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu. U zavisnosti od  tipa prevoznog sredstva , postoji mogućnost doplate za željeno mesto u autobusu u iznosu od 20eur po osobi (ovu mogućnost možete iskoristiti isključivo prilikom prijave)
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost

Cenovnik br. 1 važi od 12.10.2017.

OPIS SMEŠTAJNIH OBJEKATA

Hotel 2* ili 3* se nalazi u centru Elbasana. Sobe su 1/2, 1/3 i 1/4 i svaka ima svoje kupatilo. Usluga je na bazi noćenja.

Hotel 2* ili 3* se nalazi u širem centru Drača. Sobe su 1/2, 1/3 i 1/4 i svaka ima svoje kupatilo. Usluga je na bazi noćenja.

***Tačno ime hotela biće poznato po formiranju grupe.

ARDENICA - ĐIROKASTRA - BERAT

Ardenica - pravoslavni manastir iz 13.veka u kome se 1451.godine albanski nacionalni heroj Skender-beg venčao sa Andronikom Arianti. Od manastira se pruža pogled od koga zastaje dah. Đirokastra je jedan od retkih sačuvanim gradova iz Otomanskog perioda i nalazi se pod zaštitom UNESCO-a. Zbog kamenih kuća, zovu ga "kameni grad". To je i rodno mesto velikog diktatora iz 20.veka Envera Hodže. Berat je još jedan grad koji se nalazi na listi svetske kulturne baštine.  "Grad sa hiljadu prozora" predstavlja i muzej na otvorenom. Tvrđava iz 13. veka dominira gradom i nadgleda strateški važan put duž rečne doline.