Kampovanje

Kampovanje

#kampovanje

POTPUNI HIT!!! Najaktuelnije prvomajsko avanturističko putovanje, mesto gde ćete doživeti uranak u pravom smislu te reči – na najlepšoj plaži Sitonije Armenistis, u šatorima pod vedrim nebom ispunjenim milionima zvezda #mojsatormojstek

6 dana, bus+mesto u kampu/hostel-šator+ kreativne radionice

ULTRA FIRST MINUTE CENA DO 01.02. KAMP 59EUR/HOSTEL-ŠATOR 75EUR
FIRST MINUTE CENA DO 01.03. KAMP 59EUR/HOSTEL-ŠATOR 85EUR
REGULARNA CENA NAKON 01.03. KAMP 79EUR/HOSTEL-ŠATOR 95EUR

Period putovanja: 28.04-03.05.2017.

Danju opuštanje na plaži, chill sa kul ekipom, a uveče partijanje uz odlične bitove DJ-eva! Organizujemo kreativne radionice koje će vam pospešiti razmišljanje oko popularnih tema marketinga na društvenim mrežama, dizajna, arhitekture, fotografije, kao i sposobnosti snalaženja u prirodi, naravno sve uz dobru muziku... Prvi maj koji ste dugo čekali, bura kreativnih ideja na plaži uz šum mora...

Hotel od 5* ili od 5 miliona zvezdica - vaš je izbor! Povratak u prirodu, gde ćemo organizovati sportska takmičenja, kupati se na plaži Armenistis sa plavom zastavicom, obilaziti Sitoniju i naravno naučiti mnogo novih stvari poput montiranja šatora, stvaranja muzike u prirodi, uređivanja prostora, tehnika fotografije, tajni grafičkog dizajna i digitalnog marketinga... Stvaramo novi koncept putovanja, koji ćete pamtiti celog života.

Fakultativno obilazimo Orange beach i gradić Sarti, a uveče fakultativno idemo u beach bar Goa, na izolovanoj peščanoj plaži sa pogledom na Svetu Goru, poznatoj po prelepim izlascima sunca i najboljim žurkama...

Tematske žurke,najbolji bitovi, milioni zvezda, najbolja ekipa tik uz more... Vraćamo zaboravljene vrednosti, budimo kreativne ideje, stvaramo bolje nas. Pridružite nam se na putovanju koje budi sva čula, krenite sa nama na #kampovanje jer Moj šator je moj štek :)

U povratku obilazimo drugi po veličini grad Grčke - Solun. Šetamo pored mora, forografišemo se kod Bele kule, upadamo u kafiće kod Aristotelovog trga, jedemo najbolji giros sa pomfritom, koristimo priliku da provedemo još koji trenutak sa ekipom koju smo upoznali na kampovanju.

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 10-18h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

1.dan (28.04): Polazak iz Beograda sa parkinga autobusa preko puta „OTC Novi Beograd – Buvljak“ u 20h. Noćna vožnja kroz Makedoniju sa usputnim zadržavanjima zbog regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
2.dan (29.04): Dolazak na poluostrvo Halkidiki, na najlepšu plažu Sitonije – Armenistis. Smeštaj u kamp na samoj plaži. Raspakivanje stvari i najbolja zabava uz nameštanje šatora i radionice o kampovanju. Organizujemo igrice bez granica koje će biti uvertira  za žurku pod vedrim nebom uz bitove DJ-eva. Noćenje.
3.dan (30.04): Fakultativni izlet do „Orange beach“ uz obilazak Sartija, gde ćemo imati slobodno vreme za ručak. Vraćamo se u kamp i organiizujemo sportska takmičenja: odbojka na pesku, fudbal i košarka. Kreativne radionice: arhitektura, fotografija, dizajn. Noćenje.
4.dan (01.05): Dan za radionice kao što su muzička radionica – tribe simfonija i marketing na društvenim mrežama. Popodnevna holi žurka boja. Uveče animal maskenbal party kada ćemo svi pokazati svoju kreativnost kroz šminku i kostime. Noćenje.
5.dan (02.05): Pakovanje stvari i šatora. Slobodan dan za odmaranje, kupanje, nove radionice. Polazak za Solun u popodnevnim časovima.  Fakultativni obilazak grada: simbol grada Bela kula, predivno šetalište pored mora, Aristotelov trg prepun barova i kafića, zatim stare vizantijske crkve: Agios Demetrios (iz 7.veka) i Agia Sophia (iz 9.veka), Galerijeva trijumfalna kapija i ostaci njegove palate, Rotunda – nekadašnji rimski hram… Polazak za Beograd u kasnim večernjim časovima.  Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima zbog regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
6.dan (03.05): Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

 

ULTRA FIRST MINUTE CENA DO 01.02. KAMP 59EUR/HOSTEL-ŠATOR 75EUR
FIRST MINUTE CENA DO 01.03. KAMP 59EUR/HOSTEL-ŠATOR 85EUR
REGULARNA CENA NAKON 01.03. KAMP 79EUR/HOSTEL-ŠATOR 95EUR

Prilikom prijave plaća se 30eur u dinarima po prodajnom kursu Vojvodjanske banke na dan uplate. Ostatak se plaća najkasnije mesec dana pred put u dinarima po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate.

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • Prevoz visokopodnim autobusima (audio, video, klima)
 • 3 noćenja  u kampu (bez uključenog šatora) ili 3 noćenja u hostelu-šatoru sa više kreveta 4, 6 i 8
 • kreativne radionice

Aranžman ne obuhvata:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti do 5 dana pred put)

***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice

 • Kamp, šatore i opremu za sve putnike koji se odluče sa opciju samo kamp
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno-istorijske spomenike
 • Individualne troškove na putovanju

Napomene:

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
 • Putnici su obavezni da ostanu u autobusu na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd.); u slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa vodičem, sam snosi sve eventualne troškove i posledice
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu. U zavisnosti od  tipa prevoznog sredstva , postoji mogućnost doplate za željeno mesto u autobusu u iznosu od 20eur po osobi (ovu mogućnost možete iskoristiti isključivo prilikom prijave)
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete često vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost

CENOVNIK BR. 1 VAŽI OD 23.11.2016.

Sitonija ili Longos je deo poluostrva Halkidiki, između Kasandre i Atosa. Sedište okruga se nalazi u mestu Nikiti. Sitonija je poznata po dugim peščanim plažama i čistom moru, ali krase je i izolovane uvalice za potpuni užitak u moru. Najlepše plaže su: Armenistis, Toroni,Kalamici, Kavourotripes (“Orange beach”), Sveti Jovan, Vourvourou („Karidi beach“), Lagomandra.

OPIS SMEŠTAJNIH OBJEKATA:

Kamp Armenistis nalazi se na samoj plaži Armenistis (koja dobija plavu zastavicu za čistoću svake godine), između Sartija i Vurvurua, na istočnoj obali Sitonije. U okviru kampa nalaze se bar i restoran, teren za odbojku na pesku, kupatila sa toplom vodom po najvišim standardima, supermarket i suvenirnica, ambulanta. U okviru kafea možete se konektovati na besplatan wi-fi.  http://www.armenistis.com.gr/

Hostel-šator (za putnike koji odaberu tu opciju) je šator sa više kreveta 4, 6 ili 8.

*** svi putnici koji se odluče za opciju KAMP, dužni su da ponesu svoj šator

 

Sarti i Orange beach

Sarti je gradić koji se nalazi među najpoznatijim mestima na Sitoniji, na poluostrvu Halkidiki. Iz Sartija se vidi Sveta Gora i planina Atos. Pored duge peščane plaže nalaze se brojni kafići, restorani i taverne. Nedaleko od Sartija se nalazi Narandžasta plaža ili Orange beach (Kavourotripes ili Portokali) popularna po stenama bele boje i čistoći tirkiznog mora. Do plaže se dolazi kroz borovu šumu. Ona predstavlja najfotografisaniju plažu Sitonije.