Kijev Prvi maj

Kijev Prvi maj

Putovanje u Kijev Prvi maj
Grad koji nazivaju "Jerusalim severa" i "Majka svih ruskih gradova" - grad u koji se Jungle vraća posle nekoliko godina

6 dana, bus+hostel u centru grada

FIRST MINUTE CENA DO 03.03. 149EUR
NAKON 03.03.  CENA SE POVEĆAVA NA 169EUR

Period putovanja: 27.04-02.05.2018.

Kijev je glavni i najveći grad Ukrajine kroz koji protiče reka treća po veličini evropska reka – Dnjepar. Dnjepar deli grad na stari (na desnoj obali) i novi (na levoj obali). Jedan je od najlepših gradova Istočne Evrope. U njemu živi oko 3 miliona stanovnika čiji popis je teško utvrditi zbog velikog broja migranata. Po legendi trojica braće Kij, Horiv i Šcek osnovali su grad u 5.veku. Po najstarijem bratu je grad i dobio ime.

U 11. veku Kijev je bio najveći grad Evrope, a tokom vladavine Jaroslava Mudrog. Bio centar kulture i vojne moći i veći od Londona i Pariza. Zbog velikog broja crkava od srednjeg veka nosi nadimak „Jerusalim severa”. Zovu ga još i „Majka ruskih gradova” jer je bio i prestonica Kijevske Rusije. Pre 50 godina bio je najzeleniji grad na svetu sa 56.000 hektara drveća i zelenila. I danas parkovi su idealno mesto za duge šetnje, uživanje i opuštanje. Holosijvski park je jedan od parkova u kome se stanovništvo svakodnevno okuplja. Takođe, u Kijevu se cvetanje kestenja posebno proslavljalo u aprilu svake godine i kesten je bio simbol grada.

Kroz fakultativno panoramsko razgledanje grada videćemo najveće atrakcije Kijeva, a posebnu pažnju skrenuće nam simbol grada Kijevsko-pečerska lavra – najstarije provoslavno svetište Istočnih Slovena iz 11.veka i jedno od 7 turistički čuda Ukrajine. Osim lavre, imaćemo priliku da fotografišemo zlatne kupole prelepih crkava, neobične zgrade, prevashodno crvenu zgradu - Univerzitet Tarasa Ševčenka i neobičnu kuću Horodeckog.

Imaćete prilike da prošetate kroz glavnu ulicu Hreščatik, koja je najkraća i najšira ulica u gradu, kao i preko Trga nezavisnosti - gde se lokalno stanovništvo okuplja da proslavi velike događaje. Najveselija ulica u gradu je ulica skulptura Peyzazhna koju je sagradio arhitekta Avram Miletski osamdesetih godina 20.veka, a skulpture su postavljene 2009.godine. Podseća na Gaudijev stil i pojedine delove Barselone.

Fakultativni izlet u Park Kijevske Rusije, rekonstrukciju najpoznatijeg i najmisterioznijeg srednjovekovnog grada Istočne Evrope. Kijevsko područje je od 10. do 13.veka bilo je prestonica Kijevske Rusije, a na ovom mestu naučićemo mnogo o kulturi, tradiciji i istoriji ove zemlje i njenom zlatnom dobu.

Kijev je grad koji će vas oduševiti u svakom smislu, jer je jedan od najlepših gradova Istočne Evrope. Grad crkava, kestenja, zelenila, prelepih trgova i neobičnih građevina, grad na reci Dnjepar kojom ćemo krstariti i fotografisati veličantvene prizore na obalama.

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, NOVI SAD, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com

radnim danima 10-18h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

 

 

1.dan (27.04): Polazak autobusa sa parkinga ispred Muzeja istorije Jugoslavije (Kuća cveća)  u 12h. Dnevno-noćna vožnja kroz Mađarsku sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

2.dan (28.04): Dolazak u Kijev u popodnevnim časovima. Fakultativni obilazak grada: Zlatna kapija – rekonstruisana srednjovekovna kapija, crkva Svete Sofije, crkva Svetog Mihaila sa zlatnim kupolama – simbol grada, Dugin luk, Muzej vode, Palata Marijanski, glavni trg - Maidan Nezalezhnosti, Spomenik osnivača Kijeva, neobična Kuća Horodeckog u art-nuovo stilu, Fontana Khreschatyk. Smeštaj u hostel u popodnevnim časovima. Slobodno vreme. Noćenje.

3.dan (29.04): Fakultativni obilazak grada autobusom Kiev City Tour: crkva Svetog Vladimira, Crvena zgrada – Univerzitet Tarasa Ševčenka, Nacionalni circus, Nivki park, Crkva Svetog Kirila, Fontana Samsona, Kijevsko-pečerska lavra – najstarije provoslavno svetište Istočnih Slovena iz 11.veka (jedno od 7 turistički čuda Ukrajine), Otadžbinski spomenik, Manastir Svetog Mihaila iz 11.veka, katolička crkva Svetog Nikole, Olimpijski stadion. Slobodno vreme. Noćenje.

4.dan (30.04): Fakultativni izlet u Park Kijevske Rusije, rekonstrukciju najpoznatijeg i najmisterioznijeg srednjovekovnog grada Istočne Evrope. Kijevsko područje je od 10. do 13.veka bilo je prestonica Kijevske Rusije, a na ovom mestu naučićemo mnogo o kulturi, tradiciji i istoriji ove zemlje i njenom zlatnom dobu. Povratak u Kijev. Slobodno vreme. Noćenje. *

* poseta Parku i cena zavise od događaja koji se planira za period obilaska – čim bude potvrđen od strane uprave Parka imaćemo preciznu informaciju

5.dan (01.05): Pakovanje stvari i napuštanje soba. Fakultativno krstarenje Dnjeprom. Slobodno vreme. Polazak za Beograd u kasnim popodnevnim časovima. Dvevno-noćna vožnja kroz Mađarsku sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

6. dan (02.05): Dolazak u Beograd u popodnevnim časovima.

FIRST MINUTE CENA DO 03.03. 149EUR
NAKON 03.03.  CENA SE POVEĆAVA NA 169EUR

Prilikom prijave plaća se avans od 50eur u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate. Ostatak se plaća najkasnije do mesec dana pred put u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate.

Opcije plaćanja:

 • Gotovinsko plaćanje
 • Plaćanje čekovima
 • Plaćanje platnim karticama
 • Plaćanje preko računa

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i vodjenje puta
 • 3 noćenja u hostelu u višekrevetnim sobama (1/6, 1/8, 1/10, 1/12)
 • Prevoz visokopodnim autobusima (klima, video i audio uredjaji) na navedenim relacijama

Aranžman ne obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji najkasnije do 5 dana pred put)

***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice

 • Turističku taksu 6eur (ukupno za sve dane boravka)
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno-istorijske spomenike
 • Individualne troškove u hotelu i za vreme putovanja

Napomene:

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
 • Putnici su obavezni da ostanu u autobusu na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd.); u slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa vodičem, sam snosi sve eventualne troškove i posledice
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu. U zavisnosti od  tipa prevoznog sredstva , postoji mogućnost doplate za željeno mesto u autobusu u iznosu od 20eur po osobi (ovu mogućnost možete iskoristiti isključivo prilikom prijave)
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete često vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost

Cenovnik br. 1 važi od 30.11.2017.

Kijev je glavni i najveći grad Ukrajine kroz koji protiče reka treća po veličini evropska reka – Dnjepar. U njemu živi oko 3 miliona stanovnika. Po legendi trojica braće Kij, Horiv i Šcek osnovali su grad u 5.veku. Zbog velikog broja crkava od srednjeg veka nosi nadimak „Jerusalim severa”. Zovu ga još i „Majka ruskih gradova” jer je bio i prestonica Kijevske Rusije. Dnjepar deli grad na stari (na desnoj obali) i novi (na levoj obali). Jedan je od najlepših gradova Istočne Evrope.

OPIS SMEŠTAJNIH OBJEKATA:

Hostel je smeštajni objekat namenjen prvenstveno mlađim ljudima, sa višekrevetnim sobama od 6, 8, 10 ili 12 kreveta i zajedničkim kupatilima. Hosteli u Kijevu se nalaze u centru grada. Usluga je na bazi noćenja. *** Tačno ime hostela biće poznato po formiranju grupe

 

KIJEV CITY TOUR

Panoramskim razgledanjem grada autobusom obići ćemo crkvu Svetog Vladimira - jednu od dve glavne ukrajinske crkve, Crvena zgrada – Univerzitet Tarasa Ševčenka, Nacionalni circus, Nivki park sa 90 različitih vrsta drveća, Crkva Svetog Kirila iz perioda Kijevske Rusije (12.vek), Fontana Samsona u stilu baroka, Kijevsko-pečerska lavra – najstarije provoslavno svetište Istočnih Slovena iz 11.veka (jedno od 7 turistički čuda Ukrajine), Otadžbinski spomenik - deo Istorijskog muzeja Ukrajine iz Drugog svetskog rata, Manastir Svetog Mihaila iz 11.veka, katolička crkva Svetog Nikole, Olimpijski stadion.

PARK KIJEVSKE RUSIJE

Fakultativni izlet u Park Kijevske Rusije, rekonstrukciju najpoznatijeg i najmisterioznijeg srednjovekovnog grada Istočne Evrope. Kijevsko područje je od 10. do 13.veka bilo je prestonica Kijevske Rusije, a na ovom mestu naučićemo mnogo o kulturi, tradiciji i istoriji ove zemlje i njenom zlatnom dobu.

* poseta Parku i cena zavise od događaja koji se planira za period obilaska – čim bude potvrđen od strane uprave Parka imaćemo preciznu informaciju