Minsk Prvi maj

Minsk Prvi maj

Putovanje u Minsk za 1.maj
Ponavljamo neverovatno putovanje u prestonicu Belorusije

8 dana, bus+hostel u samom centru grada+obilazak Varšave i Krakova

FIRST MINUTE CENA DO 03.03. 139EUR
NAKON 03.03. CENA SE POVEĆAVA NA 159EUR

Period putovanja: 27.04-04.05.2018.

Jungle Travel vas vodi na mesta o kojima ste sanjali i koja možda do sada niste imali prilike da posetite... Jedno od njih je prestonica Belorusije - Minsk! Pored glavnog grada Belorusije obilazimo i Poljsku, staru prestonicu Krakov i novu Varšavu! Minsk je osnovan pre oko 900 godina, 18 puta rušen i obnavljan, svedok je burne istorije. Veliki broj parkova i fontana, kulturno-istorijskih spomenika, mesta za izlazak po pristupačnim cenama...

Glavni adut Minska je njegova čistoća, koja se pre svega može videti u podzemnim prolazima, koji za razliku od svih drugih evropskih gradova mirišu na sveže. Široki bulevari, osvežene fasade starih zgrada iz sovjetskog perioda, parkovi svih veličina, spomenici borcima protiv fašizma i žrtvama nacizma, veliko jezero koje nazivaju "morem Minska"...

Trg nezavisnosti deo je glavne avenije u centru Minska sa zgradama beloruske Vlade, dva fakulteta, Crvenom crkvom - Svetog Simona i Elene, luksuznim hotelom "Minsk", Trg pobede sa obeliskom visokim 38 metara na sredini, Nacionalna biblioteka -  "Dijamant znanja" sa oko devet miliona knjiga pisanih na 50 jezika, Park Gorki koji nosi ime po čuvenom piscu sa Palatom leda i opservatorijom, Ostrvo suza sa spomenikom beloruskim borcima...

Botanička bašta u Minsku je treća po veličini u Evropi (posle londonske i madridske) sa 96 hektara, najstarija fontana u gradu "Dečak sa labudom" otvorena je 1874.godine, ljudi koji govore ruski i poljski, ali i dobro znaju engleski što nije tipično za zemlje istočne Evrope...

Fakultativni izlet do najlepših beloruskih dvoraca: Nesviški dvorac, srednjoevropski dvorac u renesansnom i baroknom stilu koji se nalazi na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine i Mirski dvorac, građen najpre u stilu gotike, a završen u stilu renesanse koji je tokom Drugog svetskog rata korišćen je kao jevrejski geto.

Fakultativni izlet u Dudutki, prvi i jedini privatni muzej antičke kulture na području bivšeg SSSR-a.  Upoznajete se sa životom Belorusa iz 18.veka. Možete videti kako se prave predmeti od drveta, gline i čelika, jedinu vetrenjaču u državi, kovačnicu gde možete uzeti potkovicu na poklon, lokalnu pekaru, etnografsku galeriju…

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 10-18h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

Dan 1 (27.04): Polazak autobusa sa parkinga ispred Muzeja istorije Jugoslavije (Kuća cveća) u 16:00h. Upoznavanje, druženje, smeh, muzika... Noćna vožnja kroz Mađarsku i Slovačku sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti, kao i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
Dan 2 (28.04): Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Fakultativni obilazak grada, nekadašnje prestonice Poljske: Florijanska kapija, Rinek – glavni trg, Crkva Sv. Marije sa tornjevima razlčite visine, Sukjenice, Kraljevski put, brdo Vavel, Spomenik zmaju. Slušamo priče i legende ovog magičnog grada, jedemo u čuvenom restoranu “Pod Vavelom”, idemo na degustaciju različitih vrsta piva i probamo jevrejske poslastice u Kazimježu. Nakon desetočasovne pauze u studentskom centru Evrope, nastavljamo put do Minska. Polazak za Minsk u večernjim časovima. Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na oko 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
Dan 3 (29.04): Dolazak u Minsk u prepodnevnim časovima. Fakultativni obilazak grada: Trg pobede, Gorki park, Baljšoj opera, Ostrvo suza, Crkva Sv. Simona i Helene. Smeštaj u hostel u popodnevnim časovima. Slobodno vreme za uživanje u glavnog gradu Belorusije. Noćenje.
Dan 4 (30.04):
Fakultativni izlet u Dudutki, prvi i jedini privatni muzej antičke kulture na području bivšeg SSSR-a.  Upoznajete se sa životom Belorusa iz 18.veka. Možete videti kako se prave predmeti od drveta, gline i čelika, jedinu vetrenjaču u državi, kovačnicu gde možete uzeti potkovicu na poklon, lokalnu pekaru, etnografsku galeriju…. Povratak u Minsk. Noćenje.
Dan 5 (01.05):
Fakultativni izlet u Nesviški dvorac, srednjoevropski dvorac u renesansnom i baroknom stilu koji se nalazi na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine. Porodica Radživil je gradila dvorac između 16. i 20.veka. Zahvaljujući njima grad Nesviž je postao jako uticajan u nauci, umetnosti i arhitekturi. Sastoji se od stambenog dvorca i Crkve-mauzoleja tela Hristovog. U povratku obilazimo Mirski dvorac, koji se takođe nalazi na listi svetske kulturne baštine. Za razliku od Nesviskog dvorca, Mirski je građen najpre u stilu gotike, a završen u stilu renesanse. Trospratna palata građena je duž istočnih i severnih zidina zamka. Teška oštećenja je pretrpeo za vreme Napoleona, pa je obnovljen u 19.veku. tokom Drugog svetskog rata korišćen je kao jevrejski geto. Povratak u Minsk. Slobodno vreme. Noćenje.
Dan 6 (02.05):
Pakovanje stvari i napuštanje smeštaja. Slobodno vreme u Minsku. Polazak za Varšavu u večernjim časovima. Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
Dan 7 (03.05): Dolazak u Varšavu u prepodnevnim časovima. Desetočasovnu pauzu pravimo u prestonici Poljske. Fakultativni obilazak grada: Stari grad, Istorijski muzej, Kraljevski put, Crkva Svete Ane... Slobodno vreme za aktivnosti po želji. Preporučujemo dvorac Vilanov i park Lazijenki. Polazak za Beograd u večernjim časovima. Noćna vožnja kroz Slovačku i Mađarsku sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti, kao i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
Dan 8 (04.05): Dolazak u Beograd u popodnevnim časovima.

 

 

 

 

FIRST MINUTE CENA DO 03.03. 139EUR
NAKON 03.03. CENA SE POVEĆAVA NA 159EUR

Prilikom prijave plaća se avans od 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke. Druga rata se plaća najkasnije mesec dana pred put u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke.

Aranžman obuhvata :

 • kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • 3 noćenja u hostelu u Minsku u višekrevetnim sobama
 • prevoz visokopodnim turističkim autobusima (klima, audio i video oprema) na navedenim relacijama

Aranžman ne obuhvata :

 • obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji najkasnije 5 dana pred put)
 • fakultativne izlete i ulaznice za kulturno-istorijske spomenike
 • individualne troškove u hotelu i za vreme putovanja

Napomene:

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
 • Putnici su obavezni da ostanu u autobusu na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd.); u slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa vodičem, sam snosi sve eventualne troškove i posledice
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu. U zavisnosti od  tipa prevoznog sredstva , postoji mogućnost doplate za željeno mesto u autobusu u iznosu od 20eur po osobi (ovu mogućnost možete iskoristiti isključivo prilikom prijave)
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete često vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost

CENOVNIK BR. 1 VAŽI OD 23.11.2016.

Minsk je glavni i najveći grad Belorusije, na obali reke Svislač, sa oko 2 miliona stanovnika. Minske je poznat po parkovima i crkvama (iam ih oko 24). Podeljen je na 9 distrikta. Najveće znamenitosti grada su Trg pobede, Gorki park, Baljšoj opera, Ostrvo suza, Crkva Sv. Simona i Helene, zoološki vrt, Palata sportova, Spomenik žrtvama holokausta.

OPIS SMEŠTAJNOG OBJEKTA:

Hostel je smeštajni objekat namenjen prvenstveno mladim ljudima. Sobe su višekrevetne, a kupatila zajednička. Hostel se nalazi u centru grada. Usluga je na bazi noćenja  *** Tačno ime hostela biće poznato po formiranju grupe. 

 

 

Nesviški i Mirski dvorac

Nesviški dvorac, srednjoevropski dvorac u renesansnom i baroknom stilu nalazi se na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine. Porodica Radživil je gradila dvorac između 16. i 20.veka. Zahvaljujući njima grad Nesviž je postao jako uticajan u nauci, umetnosti i arhitekturi. Sastoji se od stambenog dvorca i Crkve-mauzoleja tela Hristovog. U povratku obilazimo Mirski dvorac, koji se takođe nalazi na listi svetske kulturne baštine. Za razliku od Nesviskog dvorca, Mirski je građen najpre u stilu gotike, a završen u stilu renesanse. Trospratna palata građena je duž istočnih i severnih zidina zamka. Teška oštećenja je pretrpeo za vreme Napoleona, pa je obnovljen u 19.veku. tokom Drugog svetskog rata korišćen je kao jevrejski geto.

Dudutki - muzej na otvorenom

Dudutki je prvi i jedini privatni muzej antičke kulture na području bivšeg SSSR-a.  Upoznajete se sa životom Belorusa iz 18.veka. Možete videti kako se prave predmeti od drveta, gline i čelika, jedinu vetrenjaču u državi, kovačnicu gde možete uzeti potkovicu na poklon, lokalnu pekaru, etnografsku galeriju…