Švajcarska Prvi maj

Švajcarska Prvi maj

Putovanje u Švajcarsku
6 dana, bus+hotel u Ženevi
fakultativni obilasci Ciriha, Berna i francuskog bajkovitog grada Anesija

FIRST MINUTE CENA DO 07.04. 169EUR
NAKON 07.04. CENA SE POVEĆAVA NA 189EUR

Period putovanja: 27.04-02.05.2018.

Novo u Jungle Travel-u - najlepši evropski pejzaži, simbol čistoće, preciznosti i elegancije, mesto gde Milka proizvodi najukusniju čokoladu :) Švajcarska! Ženeva, sediše Ujedinjenih Nacija i Svetske zdravstvene organizacije, biće naša baza za obilazak ove alpske zemlje. Fakultativno ćemo obići Cirih i Bern, krstariti Ženevskim jezerom i otići do bajkovitog francuskog gradića Anesija koga zovu "mala Venecija".

Ženeva je dobia ime po čoveku koji je najviše doprenio ovom gradu Žiki Ženevi.  Drugi je po veličini grad u Švajcarskoj i glavni grad kantona Ženeva. Nalazi se na mestu gde se Rona uliva u Ženevsko jezero. Ima oko 200.000 stanovnika, a sa predgrađima koja se prostiru i kroz Francusku 1.2 miliona. U njemu se nalazi sedište Ujedinjenih Nacija i Svetske zdravstvene organizacije. Ženeva je bila sedište i Lige naroda od 1919. do njene propasti 1946. Liga se najprije nalazila u “Palais Wilson”, a potom u “Palais des Nations”, gdje se danas nalaze UN.

Fakultativni izlet u Cirih. Švajcarska otmenost i preciznost, počevši od Banhofštrase, ulice koja nas vodi pravo ka jezeru, preko dve bazilike Grosmunster i Fraumunster, do brdašca Lidenhof sa vidikovcem odakle se pruža fantastičan pogled na reku Limat. Diče se sirevima, čokoladom, satovima, a nadasve pedantnošću svojih građana. Cirih je 2006. godine proglašen gradom sa najkvalitetnijim uslovima života na svetu. On je najveći grad Švajcarske u kome živi 1,3 miliona stanovnika. Posetićemo najstariju crkvu u Švajcarskoj, crkvu Svetog Petra iz 9.veka. Preporučujemo posetu pivnici Zeughauskeller, nekadašnjoj fabrici oružja, otvorenoj 1927, u pravom švajcarsko-alpskom ambijentu.

Nastavljamo izlet do Berna. Bern je glavni grad Švajcarske, grad medveda i 100 fontana. Najpoznatija od njih je  na Trgu Kronhaus - fontana mitskog čudovišta Ogara koji jede decu. Nalazi se na brežuljcima prekrivenim šumom, ali na ulicama i u centralnom delu ovog grada nema ni jednog stabla, drvoreda i parkova. Reka Ar deli grad na stari i novi deo, pa ćete uživati u kontrastu švajcarske prestonice. Povezani su sa pet mostova i jednim vijaduktom. U Starom gradu ćemo piti čuvenu "jakobs" kafu i slušati legende o medvedu. Naime u 12.veku Berthold V, vojvoda od Zeringena, obećao je da će naselju dati ume po životinji koju bude prvu ustrelio u lovu. To je upravo bio medved (na nemačkom bern i znači medved).

Fakulativni izlet ćemo imati i do Anesija, bajkovitog francuskog gradića koji neodoljivo podseća na Veneciju zbog brojnih kanala. Uživaćemo na terasicama kafića sa pogledom na dvorac koji je izgrađen na sredini jednog kanala. U gradu se prepliću srednjovekovni i moderni stilovi. Jezero na kome se nalazi poznato je po kristalno plavoj vodi koju je slikao Pol Sezan. Smatra se najčistijim evropskim jezerom. Most ljubavnika, Carska palata, barokna katedrala Sv.Petra samo neka su od mesta na kojima ćete napraviti izuzetne fotografije.

Slobodan dan za odmor u Ženevi ili po želji krstarenje jezerom, gde ćemo se upoznati sa prirodom Švajcarske. Tura koja će vam ostati u prelepom sećanju i sa koje ćete poneti orginalnu Milka čokoladu i odlične sireve.

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h


BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 10-18h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

1.dan (27.04): Polazak autobusa sa parkinga ispred Muzeja istorije Jugoslavije (Kuća cveća)  u 12h. Vreme za upoznavanje i planiranje dobrog provoda. Dnevno-noćna vožnja kroz Hrvatsku, Sloveniju i Italiju sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

2.dan (28.04): Dolazak u Ženevu u prepodnevnim časovima. Fakultativni obilazak grada: jezero sa vodoskokom, Engleski park, katedrala Svetog Petra, trg Burg de Fur, Zid reformatora. Smeštaj u hotel u popodnevnim časovima. Slobodno vreme koje možete iskoristiti za obilazak Palate Nacija (dom Ujedinjenih Nacija) i Muzej Crvenog krsta. Noćenje.

3.dan (29.04): Fakultativni izlet u francuski grad iz bajke – Anesi. Poznat je kao “mala Venecija” sa velikim brojem kanala, terasama kafića gde možete uživati uz šoljicu kafe ili čašu vina i u pogledu na dvorac koji je izgrađen na sredini jednog kanala. Dan za poptuno uživanje. Povratak u Ženevu. Noćenje.

4.dan (30.04): Fakultativni izlet u glavni grad Švajcarske – Bern i njen najveći grad – Cirih. Dolazimo do grada na istoimenom jezeru, Ciriha i obilazimo crkve Fraumunster i Grosmunster sa čijeg tornja se pruža fantastičan pogled na grad, brdo Lindenhof, operu. Slobodno vreme. Posle Ciriha idemo u Bern. U Bernu obilazimo Stari grad, Kulu sa satom, Anštajnovu kuću, fontanu iz 16.veka Kindlifresserbrunnen, zgradu Parlamenta. Slobodno vreme. Povratak u Ženevu. Noćenje.

5.dan (01.05): Pakovanje stvari i napuštanje soba. Mogućnost organizovanja krstarenja jezerom. Slobodno vreme. Polazak za Beograd u popodnevnim časovima. Dnevno-noćna vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

6. dan (02.05): Dolazak u Beograd u popodnevnim časovima.

FIRST MINUTE CENA DO 07.04. 169EUR 
NAKON 07.04. CENA SE POVEĆAVA NA 189EUR

Prilikom prijave plaća se avans od 50eur u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate. Ostatak  se plaća najkasnije do mesec dana pred put u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate.

Opcije plaćanja:

 • Gotovinsko plaćanje
 • Plaćanje čekovima
 • Plaćanje platnim karticama
 • Plaćanje preko računa

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i vodjenje puta
 • 3 noćenja u hotelu u 1/3 sobama
 • Prevoz visokopodnim autobusima (klima, video i audio uredjaji) na navedenim relacijama

Aranžman ne obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji najkasnije do 5 dana pred put)

***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice

 • Obaveznu doplata za 1/2 sobu – 20eur (ukupno za sve dane boravka)
 • Turističku taksu 6eur (ukupno za sve dane boravka)
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno-istorijske spomenike
 • Individualne troškove u hotelu i za vreme putovanja

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 29.11.2017.

Ženeva je dobila ime po čoveku koji je najviše doprenio ovom gradu Žiki Ženevi.  Drugi je po veličini grad u Švajcarskoj i glavni grad kantona Ženeva. Nalazi se na mestu gde se Rona uliva u Ženevsko jezero. Ima oko 200.000 stanovnika, a sa predgrađima koja se prostiru i kroz Francusku 1.2 miliona. U njemu se nalazi sedište Ujedinjenih Nacija i Svetske zdravstvene organizacije. Ženeva je bila sedište i Lige naroda od 1919. do njene propasti 1946. Liga se najprije nalazila u “Palais Wilson”, a potom u “Palais des Nations”, gdje se danas nalaze UN.

OPIS SMEŠTAJNIH OBJEKATA:

Hotel  F1 Geneve Aeroport Ferney Voltaire je badžet hotel koji se nalazi na periferiji Ženeve, 8 km od centra. Sobe su 1/2 i 1/3, a kupatila su zajednička. U hotelu gosti mogu koristiti bespltan wi-fi. Usluga je na bazi noćenja.

CIRIH I BERN

Fakultativni izlet u Cirih. Švajcarska otmenost i preciznost, počevši od Banhofštrase, ulice koja nas vodi pravo ka jezeru, preko dve bazilike Grosmunster i Fraumunster, do brdašca Lidenhof sa vidikovcem odakle se pruža fantastičan pogled na reku Limat. Diče se sirevima, čokoladom, satovima, a nadasve pedantnošću svojih građana. Cirih je 2006. godine proglašen gradom sa najkvalitetnijim uslovima života na svetu. On je najveći grad Švajcarske u kome živi 1,3 miliona stanovnika. Posetićemo najstariju crkvu u Švajcarskoj, crkvu Svetog Petra iz 9.veka. Preporučujemo posetu pivnici Zeughauskeller, nekadašnjoj fabrici oružja, otvorenoj 1927, u pravom švajcarsko-alpskom ambijentu.

Nastavljamo izlet do Berna. Bern je glavni grad Švajcarske, grad medveda i 100 fontana. Najpoznatija od njih je  na Trgu Kronhaus - fontana mitskog čudovišta Ogara koji jede decu. Nalazi se na brežuljcima prekrivenim šumom, ali na ulicama i u centralnom delu ovog grada nema ni jednog stabla, drvoreda i parkova. Reka Ar deli grad na stari i novi deo, pa ćete uživati u kontrastu švajcarske prestonice. Povezani su sa pet mostova i jednim vijaduktom. U Starom gradu ćemo piti čuvenu "jakobs" kafu i slušati legende o medvedu. Naime u 12.veku Berthold V, vojvoda od Zeringena, obećao je da će naselju dati ume po životinji koju bude prvu ustrelio u lovu. To je upravo bio medved (na nemačkom bern i znači medved).

ANESI

Fakulativni izlet ćemo imati i do Anesija, bajkovitog francuskog gradića koji neodoljivo podseća na Veneciju zbog brojnih kanala. Uživaćemo na terasicama kafića sa pogledom na dvorac koji je izgrađen na sredini jednog kanala. U gradu se prepliću srednjovekovni i moderni stilovi. Jezero na kome se nalazi poznato je po kristalno plavoj vodi koju je slikao Pol Sezan. Smatra se najčistijim evropskim jezerom. Most ljubavnika, Carska palata, barokna katedrala Sv.Petra samo neka su od mesta na kojima ćete napraviti izuzetne fotografije.