Tavulja Valentino Rosi

Tavulja Valentino Rosi

Putovanje u Tavulju za sve fanove Valentina Rosija

jednodnevni izlet - 79eur 

Prijave do 28.02.2018
 

Period putovanja: 30.03-01.04.2018.

Tavulja, rodno mesto Valentina Rosija, legende na točkovima, prava avantura za VR46 fanove! Sve je u znaku Valentina Rosija: kapućino sa brojem i inicijalima, pizza rosifumi koja će vam upotpuniti doživljaj, VR46 Monster Energy, kao i ograničenje brzine 46km/h, zastavice po celom mestašcu...

Možete iskoristiti priliku i učaniti se u "FCVR46 Tavullia", kao i kupiti neke suvenire sa obeležjem Valentina Rosija. Inače, Rosi je jedan od najplaćenijih sportista na svetu prema časopisu Sport Illustrated. Trenutno vozi za Jamahu, a tokom cele karijere nosi broj 46. Poznat je po svojim nadimcima Rosifumi, Valentinik, Doktor, kao i proslavama pobeda tokom počasnih krugova sa akrobacijama i sa svojim obožavateljima.

Tavulja je gradić u provinciji Urbino, oko 70km od Ankone, najpoznatiji po devetostrukom šampionu u moto trkama Vanetinu Rosiju.Pored nje, posetićemo i mestaašce Koriano gde se nalazi grob još jednog čuvenog italijanskog motocikliste Marka Simončelija, koji je život izgubio na trci za Veliku nagradu Malezije 2011.godine.

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com

radnim danima 10-18h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

1. Dan (30.03): Polazak autobusa sa parkinga ispred Muzeja istorije Jugoslavije (Kuća cveća) u 20h. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti, kao i radi odmora putnika na 3-4h u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

2. Dan (31.03): Dolazak u prepodnevnim časovima u Tavulju gde počinje prava avantura za VR46 fanove. Isčekivanje da se izađe iz autobusa i što pre kroči na Valentinovo tlo. Tavulja je mesto gde je sve u znaku Valentina Rosija, kapućino sa brojem i inicijalima, pizza rosifumi će vam upotpuniti doživljaj, VR46 Monster Energy, kao i ograničenje brzine 46km/h, zastavice po celoj Tavulji i još dosta drugih stvari. Po dolasku u Tavulju pravimo pauzu u Da Rossi piceriji, uživamo u hrani i piću. Nakon pauze odlazimo do Fan Klub-a gde ćemo se i zvanično učlaniti u "FCVR46 Tavullia" kupiti neke stvari-suvenire... Put nastavljamo do Rosijevog ranča, posle kratkog obilaska i slikanja put nastavljamo dalje do mesta "Coriano" gde se nalazi grob Marca Simoncellia. Po završetku obilaska skup kod autobusa u dogovoreno vreme i polazak za Beograd u večernjim časovima.

3. Dan (01.04): Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti, kao i radi odmora putnika na 3-4h u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice. Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima.

Cena 79eur 

Prijave do 28.02.2018.

Prilikom prijave plaća se avans od 30eur u dinarima po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate. Ostatak je potrebno uplatiti najkasnije mesec dana pred put.

Opcije plaćanja:

 • Gotovinsko plaćanje
 • Plaćanje čekovima
 • Plaćanje preko računa
 • Plaćanje platnim karticama

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • Prevoz visokopodnim autobusima opremljenim klima, video i audio uređajima, na navedenim relacijama

Aranžman ne obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti do 5 dana pred put)

***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice

 • Ulaznice za kulturno-istorijske spomenike
 • Individualne troškove u hostelima i za vreme putovanja

Napomene:

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
 • Putnici su obavezni da ostanu u autobusu na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd.); u slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa vodičem, sam snosi sve eventualne troškove i posledice
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu. U zavisnosti od  tipa prevoznog sredstva , postoji mogućnost doplate za željeno mesto u autobusu u iznosu od 20eur po osobi (ovu mogućnost možete iskoristiti isključivo prilikom prijave)
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost

Cenovnik br. 1 važi od 01.02.2018.

Tavulja je gradić u provinciji Urbino, oko 70km od Ankone, najpoznatiji po devetostrukom šampionu u moto trkama Vanetinu Rosiju. Rosi je jedan od najplaćenijih sportista na svetu prema časopisu Sport Illustrated. Trenutno vozi za Jamahu, a tokom cele karijere nosi broj 46. Poznat je po svojim nadimcima Rosifumi, Valentinik, Doktor, kao i proslavama pobeda tokom počasnih krugova sa akrobacijama i sa svojim obožavateljima.